Irteera profesionalak

Gradu honek Arkitekto Teknikoaren lanbide arautuan jarduteko gaitasuna ematen dizu, ECI/3855/2007 AGINDUAK zehazten duenaren arabera.

Lan egin ahal izango duzu, eraikuntza, zaharberritze eta birgaitze enpresetan, ingeniaritzan, barne diseinua eta dekorazio estudioetan, eta aholkularitzan, honako eginkizunetan:

  • Eraikuntza lanak zuzentzea
  • Mantentzea eta patologien analisiak
  • Eraikinak eta eraikitako ondarea birgaitzea eta zaharberritzea
  • Balioespenak eta adituen txostenak
  • Materialak hautatzea eta entseguak egitea
  • Lanen topografia eta zuinketa
  • Kalitatea kontrolatzea
  • Baliabideak identifikatzea, antolatzea, planifikatzea eta banatzea
  • Ingurumen inpaktua ebaluatzea eta kontrolatzea