Ingurumeneko hobetze-taldea

HOBEKUNTZA TALDEAREN IZENDAPENA

UPV/EHUren Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolak (GIE) honako pertsona hauek izendatu ditu ingurumen hobekuntzarako taldeko osakide gisa. 

Pedro García, Ingeniaritza Elektrikoa saila

Josu Maiora, Elektronika eta Telekomunikazioak Saila

Loli Martín, SGIkerreko teknikaria

Cristina Peña, Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza saila

Mariano Mateos, Elektronika eta Telekomunikazioak Saila

Naroa López, GIEko ikaslea

Victor Eraso, GIEko ikaslea

Esmeralda Arribas, GIEko ikaslea

Ekain Apaolaza, GIEko ikaslea

Janina Matailo, GIEko ikaslea

Aitor Acuriola, GIEko ikaslea

Ugutz Garitaonaindia, Gizarte Erantzunkizunaren eta Ikasleen Zuzendariordea

Mercedes Urgoiti, EKOSCAN gestorea

Xabier Ostolaza, Zuzendaria

Taldearen eginkizunak honako hauek izango dira, zuzendaritzak hobekuntzarako helburu gisa zehaztutako alderdi bakoitzean:

  • Alderdiaren sorburuan diren kausak identifikatu eta, ingurumen hobekuntzarako plana zehaztu baino lehen, aldez aurretik aztertu beharreko neurri zehatzak proposatu.
  • Hautatutako konponbideen bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta ingurumenekoaren analisian parte hartu
  • Ingurumen hobekuntzarako planean sartutako neurriak ezartzen lagundu.
  • Ingurumen hobekuntzarako planean sartutako neurrien jarraipena egin.
  • Jardun plan horren emaitzak erakundeko gainerako langileei jakinarazteko proposamenak egin eta hauen zabalkundean parte hartu.

 

EKOSCAN GESTOREAREN IZENDAPENA

Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolak, Mercedes Urgoiti Agirre, Administrazio Burua izendatu du Ekoscan gestore, honako hauek izanik bere eginkizunak

  • EKOSCAN ingurumen hobekuntzarako sistema definitzeko proiektuaren barne lidergoa.
  • Ekoscan arauaren betebeharrak bete daitezela zaintzea, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola ingurumen alderdien emaitzak etengabean hobetuko direla bermatuz.
  • Sistemaren berri ematea sistema bera etengabeko hobekuntzarako prozesuaren oinarri.
  • Hautatutako konponbideen bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta ingurumenekoaren analisia gestionatzea. Ingurumen hobekuntzarako taldeak sustatzea.
  • Erakundearen ingurumen egoeraren ondorioak atera ahal izateko informazioa osatzea eta goi zuzendaritzari      proposatzea, hobekuntza helburu gisa ezarri beharreko alderdiak eta, hala badagokie, hurrengo ingurumen hobekuntzarako planean garatu beha rrekoak.

Legezko betekizunen betetze mailaren ebaluazioa gestionatzea eta, ahal behar  denean,  lege egokitzapenerako planaren jarraipena egitea.