Taldearen Ikerketa Ildoak

Taldearen Ikerketa Ildoak

Sarrera

Energia elektrikoaren sektore estrategiko honen barruan, Energia Elektrikoen Sistemen Ikerketa Taldeak (GISEL) elkarri lotutako hiru ikerketa lerroetara bideratzen du bere jarduera:

- 1. linea. Energia berriztagarrien integrazioa sistema elektrikoan, DATUAK eta HVDC. Taldeak bere jarduera energia berriztagarriak sistema elektrikoan integratzera bideratzen du, bai eskala txikian, mikrosareetan egindako ikerketen bidez, bai eskala handian, FACTS (Korronte Alternoko Transmisio Sistema Malgua) eta HVDC (High Voltage Direct Current Current) ikerketen bidez. ) teknologia gaitzaile gisa.

- 2. linea. Mikro-sareak, ibilgailu elektrikoa eta sare adimendunak. Taldeak kargak, sorkuntza eta biltegiratze sistemen kudeaketa koordinatuan ikertzen du mikrosareak eratzeko kogenerazio eta trigenerazio sistemak erabiliz energia eraginkortasuna hobetzeko aukera ematen dutenak. Arlo honetan, ibilgailu elektrikoaren integrazioari buruzko ikerketak ere egiten dira, karga bolumen handiei aplikatzeko karga adimenduneko metodologiak aztertuz. Bi garapenak sare adimendunak izenekoetan bat egiten dute, eta horien barruan V2G (Vehicule to Grid) eta V2H (Vehicule to Home) kontzeptuak ere ikertzen dira.

- 3. linea. Sistema elektrikoen babesa. Taldeak transmisio eta banaketa sistemetan (banatutako sorkuntza barne) matxurak antzeman eta kokatzera bideratzen du bere jarduera; Babes elektrikoen portaeraren azterketa proben eta simulazioaren bidez; uharteko egoera hautemateko metodoak garatzea; eta akatsak HVDC sistemetan, 1. lerroan garatutako ikerketarekin koordinatuta.

1. lerroa: Energia berriztagarrien integrazioa sistema elektrikoan, FACTS eta HVDC.

Ikerketa lerro finkatua da, ia hamarkada bateko lana garatuta. Energia berriztagarrien integrazioaren arloan, zeregin hauek proposatzen dira:

 • Sorkuntza berriztagarrietan sartze handia duten sistema elektrikoen modelaketa eta azterketa Sorkuntza berriztagarrien sistemen ereduak garatzea, maila altuko kontrolak barne, azterketa estatiko eta dinamikoetarako modu generikoan erabiltzea helburu dutenak.
 • Energia berriztagarrietan oinarritutako sorkuntza konexioa hobetzeko sareko funtzionamendu eszenatoki ahulak garatzea.
 • Maila altuko kontrol algoritmo berriak, VSC bihurgailuen bidez konektatutako sorkuntza berriztagarrien integrazioa hobetzeko (erantzun hobea jaitsiera eta tentsio berreskurapenean, oszilazioen moteltzea, etab.).
 • DATUAK eta HVDC arloan, egin beharreko lanak hauek dira:
 • FACTS gailuen eredu berriak garatzea energia berriztagarriak integratzeko. Sistema elektrikoaren funtzionamendu arazoen konponbidean aplikatzea.
 • Goi tentsioko korronte zuzeneko (HVDC) sareen ereduak garatzea eta lehendik dauden korronte alternoko (AHT) sareekin duten elkarreragina aztertzea.
 • Maila altuko kontrol algoritmoak garatzea VSC motako HVDC bihurgailu estazioetarako, AHT sareetan integratzea hobetzeko.
 • FACTS gailuek HVDC sistemekin duten interakzioaren azterketa etorkizuneko sare elektrikoetan.
 • Energia elektrikoa banatzeko sistemaren gaitasuna handitzeko bideragarritasuna aztertzea, korronte alternoko lineak ordezkatuz. DC lineak Sakon aztertu nahi den konponbideak itxaropen handiko aplikazioa du iturri berriztagarrietatik datozen teknologiak dituzten sare elektrikoetan, gero eta gehiago dauden egungo sare elektrikoetan (adibidez, eolikoa, eguzkikoa, etab.).
 • HVDC eta FACTS sareak modelatu eta simulatzeko denbora errealeko simulazio laborategiaren gaitasunak zabaltzea.
 • Probako banku bat garatzea HVDC, FACTS eta HVAC sareen arteko interakzioa aztertzeko denbora errealean.

2. lerroa: mikrosarea, ibilgailu elektrikoa eta sare adimendunak.

Ikerketa lerro finkatua da, ia hamarkada bateko lana garatuta. Mikrosareen arloan, egin beharreko lanak hauek dira:

 • Mikrogeneratzaileentzako interkonexio sistemen ereduak garatzea.
 • Denbora errealeko simulazio laborategiak mikrosare bat denbora errealean modelatu eta simulatzeko eta potentzia txikiko sorkuntza banatuko ekipoen "hardwarea begizta" probak egiteko gaitasuna handitzea. Probak egitea.
 • Probatutako ekipoen simulazio ereduak garatzea eta egiaztatzea, gerora funtzionamendu eta kudeaketa egoera anitzen analisia egiteko, bai egoera geldikorretan, bai funtzionamendu egoera anormaletan.
 • Mikrosareek ibilgailu elektrikoen konexioari aurre egiteko duten ahalmenaren analisia, biltegiratze / kontsumo elementu gisa. Eragin hori ezagutu ondoren, proposatu integrazio hori optimizatzeko irtenbideak.
 • Karga bolumen handietan aplika daitezkeen ibilgailu elektrikoen karga adimenduneko metodologien analisia.
 • Ibilgailu elektrikoen alorreko negozio ereduak garatu eta horiek sarean integratzeko dauden beharrak aztertzea.
 • Mikrogrid osoaren eraginkortasuna kogenerazioaren bidez handitzeko aukeraren analisia, PEM erregai-pilek sortutako beroaren arabera.
 • Sare adimendunak kudeatzearen arazoa aztertzea, energia berriztagarriak erabiliz banatutako belaunaldiko ekipo elektrikoak biltzen dituztenak.

3. linea: sistema elektrikoen babesa.

Hau da taldearen aspaldiko ikerketa lerroa. Taldeko hainbat kidek esperientzia eta esperientzia zabala dute, eta horrekin batera sistema elektrikoek izandako aldaketa handien ondorioz agertzen diren egungo arazo berrien ebazpena sartzen dute. Besteak beste, honako lan hauek proposatzen dira:

 • Banaketa Elektrikoaren bidez inpedantzia handiko matxurak detektatu eta kokatzeko algoritmo berriak diseinatzea.
 • Banaketako sareetan akatsak kokatzeko algoritmoen errendimendua aztertzea, eremuko ekipoen neurketa errealetan oinarrituta. Neurketa-beharrak eta babes-ekipoan gordetako uhinak dauden mugak ezaugarritzea. Hobekuntzarako proposamena
 • Matxurak hautemateko eta kokatzeko algoritmo berriak diseinatzea garraio mistoetako linetan (airea-lurpea). Sinkrofasor aplikazioa
 • Uharteak hautemateko metodoak garatzea eta baliozkotzea, sarean edo GDn hutsegiteak izanez gero, eragiketa modu batetik bestera trantsizio egokia kudeatzeko. Babes estrategiak identifikatzea.
 • Lehendik dauden sareak babesteko eta kontrolatzeko sistemak aztertzea mikrosare elektrikoetan izan daitezkeen aplikazioetarako, baita diseinu eta funtzionamendu jarraibide berriak ezartzea ere, nazio zein nazioartean ezarritako Banaketa Belaunaldiaren sartze helburuak lortzen laguntzea ahalbidetzen digutenak.
 • VSC-HVDC sistemek barne (DC) eta kanpoko (AC) akatsen aurrean duten portaeraren azterketa.
 • HVDC sistemetako bus barrako topologia berrien azterketa eta proposamena, sarean matxuren aurkako babesa eta horniduraren jarraipena mantentzea optimizatzeko.
 • VSC-HVDC teknologian oinarritutako sistema elektrikoetan matxurak mugatzeko ekipoen aplikazio eta optimizazio barrutiaren definizioa, berriki bi patente eskatu diren horretarako.
 • HVDC sare multiterminalen babesaren arazoa aztertzea. Matxuraren korrontea hautemateko eta apurtzeko eskakizunen definizioa. Babes teknikoaren proposamenak garatzea.
 • Hainbat fenomenoren denbora errealeko simulazioa RT-LAB simulagailua erabiliz (taldeak duela gutxi eskuratu du). Simuladorea integratzea babes elektrikoaren laborategi berriaren barruan, "hardware in the loop" saiakuntza-bankua egiteko.