XSLaren edukia

Ikasketa plana

Eskuratutako gaitasunak

Hauek dira gradu hau amaitzear eskuratuko dituzun gaitasun nagusiak:

  • G001. Problemak behar bezala planteatzen eta konpontzen ikastea.
  • G002. Datu esperimentaletatik abiatuta eredu fisikoak egiten ikastea.
  • G003. Fenomeno fisikoak teorikoki ulertzea.
  • G004. Eremu esperimentalean trebetasuna eskuratzea.
  • G005. Gai izatea autonomiaz aztertu, laburbildu eta arrazoitzeko.
  • G006. Gai izatea kritikoki aztertu, laburbildu eta arrazoitzeko.
  • G007. Gai izatea talde-lan bat kudeatzeko.
  • G008. Gai izatea ideia, problema eta emaitza zientifikoak ahoz eta idatziz azaltzeko.