2. Lauhilabeteko Azterketak (1., 2. eta 3. Maila) - 2019/20 Ikasturtea

1. Maila

IKASGAIA EGUNA ORDUA IKASGELA
K2 MODULUA 2020/05/18 15:00 3.M
HEZKUNTZAREN PSIKOLOGIA 2020/05/20 15:00 2.5, 3.1, 3.2 ,3.3
GARAPEN PSIKOMOTORRA I 2020/05/22 15:00 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
MUSIKA ADIERAZPENAREN GARAPENA I (31. taldea) 2020/05/26 9:00 MUSIKA, 3.1
MUSIKA ADIERAZPENAREN GARAPENA I (32. taldea) 2020/05/27 9:00 MUSIKA, 3.1
DIDAKTIKA OROKORRA 2020/05/29 15:00 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSIZKO KULTURA I 2020/06/04 15:00 PLASTIKA, 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3

 

2. Maila

IKASGAIA / ASIGNATURA EGUNA / DÍA ORDUA / HORA IKASGELA / AULA
K4 MODULUA 2020/05/18 11:30 4.M
MÓDULO K4
IKASTETXEAREN ANTOLAKUNTZA 2020/05/19 9:00 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
HHRAKO HIZKUNTZAREN DIDAKTIKAREN OINARRIAK TESTUINGURU ELEANITZETAN 2020/05/22 11:30 2.5, 3.3
FUNDAMENTOS DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA PARA EI EN CONTEXTOS MULTILINGÜES
ZAILTASUNAK GARAPENEAN ETA IKASKUNTZAN 2020/05/26 11:30 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
DIFICULTADES DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE
ESKOLA INKLUSIBOAREN OINARRIAK 2020/06/02 9:00 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
BASES DE LA ESCUELA INCLUSIVA
INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK HAUR HEZKUNTZAN 2020/06/04 9:00 INFORMATIKA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

 

3. Maila

IKASGAIA / ASIGNATURA EGUNA / DÍA ORDUA / HORA IKASGELA / AULA
GARAPEN PSIKOMOTORRA II 2020/05/18 11:30 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
K5 MODULUA 2020/05/20 11:30 2.5
MÓDULO K5
ZIENTZIAK ESPERIMENTALAK HHKO IKASGELAN 2020/05/21 9:00 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
CIENCIAS EXPERIMENTALES EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL
PENTSAMENDU MATEMATIKOA ETA BERE DIDAKTIKA 2020/05/25 9:00 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
PENSAMIENTO MATEMÁTICO Y SU DIDÁCTICA
ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSIZKO KULTURA HAUR HEZKUNTZAN II 2020/05/28 9:00 PLASTIKA, 2.6
HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA ETA ATZERRIKO HIZKUNTZA 2020/06/01 9:00 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LENGUA EXTRANJERA
HIZKUNTZAREN ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA 2020/06/03 9:00 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
MUSIKA ADIERAZPENAREN GARAPENA II 2020/06/09 11:30 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, MUSIKA