2. Lauhilabeteko Azterketak (1., 2. eta 3. Maila) - 2019/20 Ikasturtea

1. Maila

IKASGAIA / ASIGNATURA / SUBJECT EGUNA / DÍA / DATE ORDUA / HORA / TIME IKASGELA / AULA / CLASSROOM
K2 MODULUA 2020/05/18 11:30 3.M
MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA I 2020/05/19 9:00 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
MATHEMATICS AND ITS TEACHING I
NATUR ZIENTZIAK LHko IKASGELAN I 2020/05/25 9:00 1.1-1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2
NATURAL SCIENCES IN THE PRIMARY CLASSROOM I
GIZARTE ZIENTZIAK ETA BEREN DIDAKTIKA I 2020/05/28 11:30 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
SOCIAL SCIENCES AND ITS TEACHING I
DIDAKTIKA OROKORRA 2020/06/01 9:00 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
HEZKUNTZAREN PSIKOLOGIA 2020/06/04 09:00 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

 

2. Maila

IKASGAIA / ASIGNATURA / SUBJECT EGUNA / DÍA / DATE ORDUA / HORA / TIME IKASGELA / AULA / CLASSROOM
K4 MODULUA 2020/05/18 11:30 4.M
IKASTETXEAREN ANTOLAKUNTZA 2020/05/20 9:00 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
ARTEAREN ETA IKUS-KULTURAREN HEZKUNTZA 2020/05/26 9:00 PLASTIKA, 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
ZAILTASUNAK GARAPENEAN ETA IKASKUNTZAN 2020/05/28 9:00 2.4, 2.5, 3.3, 3.4
DIFICULTADAES EN EL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE
ESKOLA INKLUSIBOAREN OINARRIAK 2020/06/01 11:30 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE SCHOOL
INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK LEHEN HEZKUNTZAN 2020/06/04 11:30 2.1
LHrako HIZKUNTZAREN DIDAKTIKAREN OINARRIAK TESTUINGURU ELENITZETAN 2020/06/05 9:00 2.4, 2.5, 2.6 ,3.3, 3.4
PRINCIPLES OF LANGUAGE TEACHING FOR PRIMARY EDUCATION IN MULTILINGUAL ENVIRONMENTS

 

3. Maila

IKASGAIA / ASIGNATURA / SUBJECT EGUNA / DÍA / DATE ORDUA / HORA / TIME IKASGELA / AULA /CLASSROOM
GIZARTE ZIENTZIAK ETA BEREN DIDAKTIKA II 2020/05/18 9:00 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
SOCIAL SCIENCES AND THEIR TEACHING II
K5 MODULUA 2020/05/20 11:30 2.6
MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA II 2020/05/21 9:00 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II
NATUR ZIENTZIAK LEHEN HEZKUNTZAKO IKASGELAN II 2020/05/27 9:00 1.1-1.2, 1.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
HIZKUNTZAREN ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA 2020/05/29 9:00 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
GORPUTZ HEZKUNTZA ETA BERE DIDAKTIKA 2020/06/02 9:00 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4
FOREIGN LANGUAGE AND ITS TEACHING 2020/06/04 11:30 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4