Gradu Amaierako Lana

Gradu Amaierako Lana (GRAL) dugu Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua eskuratzeko ezarritako baldintzetako bat. “Agur” esateko modu bat da, nolabait, aukera bat ikasitako mailetan zehar eskuratutako gaitasunak agiri tekniko zientifiko batean gorpuzteko eta jendaurreko ekitaldi batean agertzeko. GRALa irakasgai bat da, baina ez irakasgai soil bat, aurrera egin aurretik ezagutu beharreko hauek araututa dago: arautegi orokorra eta gida akademikoa . Era berean, proiektu pertsonala da, proban jartzen dituena, hain zuzen ere, norberaren autonomia eta ekimena, baina tutoretzapean eta zuzendaritzapean egiten dena fase guztietan: lana definitu, gauzatu eta aurkeztu.

I. FASEA: proiektua definitu

Behin ikasle bakoitzari tutoretzaz arduratuko den pertsona esleituta, abian jartzen da fase hau, eta ikaslearen proposamena GAURen onartzen denean amaitzen da. Puntu honetara iristeko urratsak GRALa kudeatzeko (egilearen eta zuzendariaren aldetik) esku liburuetan agertzen dira.

GRALaren proiektu on batek abiapuntu hauek izan behar ditu, gure graduaren espezifikotasunari egokitutako helburu batzuk eta norberaren eta besteen asmo profesionalak: denok dakigunez, konta ezin ahala aukera daude ondo uztartzeko eskakizun instituzionalak eta kezka bokazionalak.

Bestalde, oso gomendagarria da proiektuaren tutorearekin epe egutegi bat ezartzea GRALa defendatu egin nahi den deialditik abiatuta: otsaila, ekaina edo iraila. Eginkizunak eta horien iraupenak jaso beharko ditu egutegi horrek, eta iristeko moduko mugarriak eta lan bilerak ezarri behar dira.

II. FASEA: Lanaren prestakuntza eta idazketa

Gradu Amaierako Lana idatzizko dokumentu bat dugu, fakultatetik igarota zertarako garen gai adierazten duena. Lanaren prestakuntza eta idazketa lan motak eta lanaren zuzendaritzak emandako jarraibideek zehazten dituzte, batez ere. Edonola ere, jarraipen hauek hartu behar dira kontuan: luzapena 7.500 hitzekoa izango da gutxienez eta 10.000koa gehienez (azala –ikus eredua–, aurkibidea eta eranskinak kenduta); idazketa APA arauen (*) azken bertsioak ezarritako argibide orokorretara moldatu behar da; amaierako dokumentua PDF formatuan aurkeztu behar da.

Ezarritako parametroak betetzen ez dituzten lanak gaitzetsi egingo dira eta ezin izango dira aurkeztu.

 (*) Berezitasunak: UPV/EHUk agindutako letra mota korporatiboa erabiliko da, 11ko  letra tamaina eta 1,5eko lerroartea. Beste links lagungarriak: http://normasapa.com/; http://normasapa.net/2017-edicion-6/.

III. FASEA: GRALaren defentsa

Arautegi orokorrak dioen moduan, GRALa azaldu beharko da hiru kidek osatutako epaimahaiaren aurrean, saio publikoan, kontuan hartuta 6.4 artikuluak dioena: "ikasleak lanaren helburuak, metodologia, edukia eta ondorioak azaldu beharko ditu. Gero, epaimahaiko kideen galdera, argibide eske, komentario edo iradokizunei erantzun beharko die".Saioa ordu erdikoa izango da.

Baina lehenik eta behin ikasleak irakasgaiaren matrikula egin behar du, bai eta lana ere zuzendariaren gidaritzapean ikasturtean zehar. Ondoren tramite hauek egin behar dira:

1.- Defentsa eskaera GAURren bidez: lanaren behin betiko izenburua erabaki beharko da, horixe izango baita espedientean agertuko dena.

2.- Behin betiko dokumentua aurkeztea barruko ADDIren bidez, horretarako prestatu den gidan adierazitako moduan.  Une horretatik aurrera ikaslea da bere lanaren erantzule, bai alderdi formalei dagokienez bai originaltasun eskakizunei dagokienez.

3.- GRALaren defentsa epaimahaiaren aurrean: aurreko tramiteak bete direla behin egiaztatuta, defentsaren eguna eta tokia jakinaraziko zaie interesatuei.

HIRUGARREN DEIALDIA

2018/19 ikasturtean lanen defentsa egiteko hirugarren epea 2019ko irailaren 30etatik urriaren 4ra artekoa izango da. Lana epe horretan defendatu nahi dutenek irailaren 20a baino lehen egin behar dute eskaera, eta lana irailaren 23a baino lehen aurkeztu beharko dute barruko ADDIren bidez.

BIGARREN DEIALDIA

2018/2019 ikasturtean lanen defentsa egiteko bigarren epea 2019ko ekainaren 10etik 14ra artekoa izango da. Lana epe horretan defendatu nahi dutenek maiatzaren 24a baino lehen egin behar dute eskaera, eta lana ekainaren 3a baino lehen aurkeztu beharko dute barruko ADDIren bidez.

LEHENENGO DEIALDIA

2018/2019 ikasturtean lanen defentsa egiteko lehenengo epea 2019ko otsailaren 11tik 15era artekoa izango daLana epe horretan defendatu nahi dutenek otsailaren 1a baino lehen egin behar dute eskaera, eta lana otsailaren 7a baino lehen aurkeztu beharko dute barruko ADDIren bidez.

 

OHARRA: lana defendatzeko eskaera egingo duten ikasleek deialdi bat agortuko dute, ikasturteko hiru deialdietatik dagozkien bietako bat, eta AURKEZTEKE nota jarriko zaie defentsa eskubideari uko egiten badiote, lana aurkezten ez badute, edo epaimahaiaren aurrera azaltzen ez badira.