Abantailak

I. ERANSKINA, APIRILAREN 3KO 47/2012 DEKRETUARENA
 Euskaraz egindako ikasketak  Baldintza gehigarria  Euskarako hizkuntza-prestakuntzako kreditu espezifikoak  Hauen baliokide diren mailak egiaztatzetik salbuetsita
 48 ECTS  Euskaraz egindako Gradu-amaierako lana edo Master Ofizialaren amaierako lana  12 ECTS  C 1
 84 ECTS    12 ECTS  C 1
 114 ECTS    6 ECTS  C 1
 144 ECTS      C 1
 Doktore titulua (Tesia euskaraz idaztea eta defendatzea)      C 2
 Euskal Ikasketen gradua edo Euskal Filologiako gradua      C 2
 Itzulpengintza eta Inter-pretazioa gradua, euskara A hizkuntzatzat hartuta      C 2

Informazio gehiago lortzeko kontsultatu 47/2012 DEKRETUA, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.