Politika kriminala eta jarduera penalak

GICCASren (Krimen Zientzietako Ikertaldea) ikerketa lerroak

Bereziki berriak eta gaurkotasun handikoak diren alderdiak lantzen ditu. Esparru honetan gaur egun proiektatutako lanak, lehen lerro honek biltzen dituen arlo tematikoak ikusita, nagusiki alderdi hauei erreparatzen die:

1. Pertsona juridikoen erantzukizun penalari dagokionez, betetze programa (Compliance) izenekoen trataerari lotutako gaia interesatzen zaigu. Ikertzaileek programa horiei buruz lan egiten eta argitaratzen jarraitzen dute, eta 2013an amaitutako baterako ikerketan lortutako ondorioak azaltzeko eskatzen zaie.

2. Zer esan globalizazioaren testuinguruan edo, besterik gabe, Espainiako estatua Europar Batasunean integratzeari lotutako alderdietan sortutako delituzko gertaeren gaurkotasunari eta garrantziari buruz, bai eta Batasunean hartutako transposizio penaleko konpromisoei buruz ere.

3. Askatasunaz gabetzeko zigorrek eta haien alternatibek, berriz, ikertaldearen ikerketa arreta nabarmen erakartzen jarraitzen dute; izan ere, maila horrek eragin handia du herritarren oinarrizko eskubideetan eta exekuzio sistemak eta alternatibak bilatu eta garatu behar dira, subsidiarotasun eta esku hartze minimoaren ildoan, zeinak delituaren ondorio juridikoaren mailako interbentzioak ere inspiratu behar baitu, Zigor Kodearen arloan azken garaian sartu diren zigor erantzun larriagoen aurrean, hala nola espetxeratze iraunkor berrikusgarria;

4. Eta adingabearen babes penalari dagokionez, eremu batean gaude non gizarte errealitate-lege errealitatea interakzioak eta ikuspegi penaletatik egindako arretak, haren zentzurik zabalenean, bizikidetza gizatiarrago bat babestu behar baitute.