Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Masterren izen ematea, onarpena eta plaza erreserbatzea

Masterren izen ematea, onarpena eta plaza erreserbatzea (2022/2023 ikasturtea)

Izena ematea

Epea: Izena emateko epea luzatuta master batzuetan, maiatzaren 20ra arte
Kontsultatu erabilgarri dauden masterren zerrenda

Izena ONLINE eman behar duzu SARBIDEA aplikazioa erabilita. Gehienez ere 3 master aukeratu ahal izango dituzu. Oso garrantzitsua da lehentasun-ordena masterrak aukeratzean, ordena hori kontuan hartuko baita plaza esleitzean.

Izena ematearen datuak eta dokumentazioa alda ditzakezu online aplikazioan, izena emateko epea amaitu arte.

Dokumentazioa:

Online aplikazioan bertan eskatutako dokumentazioa erantsi beharko duzu.

Ikasle guztiek aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • NANa, egoitza txartela, nortasun zedula edo pasaportea (ezinbestekoa, UPV/EHUko ikasleentzat izan ezik).
 • Gradu, Lizentziatura, Arkitektura, Ingeniaritza, Diplomatura, Arkitektura Tekniko edo Ingeniaritza Tekniko titulua, izena ematean ikasketak amaitu badira.
 • Ikaslearen ziurtagiri akademikoa, karrerako irakasgai guztietako kalifikazioak eta deialdiak adierazita (ezinbestekoa, UPV/EHUko ikasleentzat izan ezik).
 • Aukeran, beste dokumentu batzuk erantsi ahal izango dira: Lanak, artikuluak edo argitalpenak; Hizkuntza ziurtagiriak; Gomendiozko gutuna, etab.

Homologatu gabeko atzerriko titulazioa duten ikasleek, lehenago aipatutakoez gainera, beste dokumentu hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

 • Titulazioa EGMHEko herrialde bateko unibertsitate batek eman badu:
  • Honako dokumentuen zinpeko itzulpena EAEko hizkuntza ofizialetako batean (espainiera edo euskara): titulua, ziurtagiri akademikoa eta aurkeztutako tituluak titulu hori eman den herrialdean Master ikasketak egiteko aukera ematen duela egiaztatzen duen agiria. Dokumentu horiek ingelesez badaude ez da itzulpenik aurkeztu behar.
  • Europar Batasuneko unibertsitateetatik kanpoko titulazioa duten ikasleek, arestian aipatutakoaz gain, bide diplomatikoz legeztatutako titulua aurkeztu beharko dute.
 • Titulazioa EGMHEtik kanpoko herrialde bateko unibertsitate batek eman badu:

Salbuespen gisa, oraindik titulua eskatzeko moduan ez dauden Graduko ikasleek masterretarako sarbidea eta onarpena eskatu ahal izango dute. Horretarako, izena eman beharko dute eta hautaketa-prozesuan sartuko dira, Onarpena atalean adierazten den moduan.

Desgaituen kupoan sartzea aukeratzen dutenek egiaztagiria masteresoficiales@ehu.eus helbidera bidali beharko dute, izena emateko epearen barruan.

Sarrera nota kalkulatzeko, kontuan hartuko da aurkeztutako espedienteko batez besteko nota. Ziurtagiri akademikoa aurkezten ez bada, kontuan hartuko den nota 5 izango da. UPV/EHUko ikasleen kasuan, 2022ko maiatzaren 14ko nota hartuko da kontuan.

Beheko masterretako nahitaezko irakasgaiak gaztelaniaz eta euskaraz irakasten dira, beraz, ikasleek hizkuntza aukeratzeko dokumentua (doc, 216 Kb) bete beharko dute aukeratutako hizkuntza adieraziz, eta dokumentu hori gainerako dokumentazioarekin batera igorri beharko dute izena ematekorakoan:

 • Abokatutza
 • Arkitektura
 • Garapena eta Nazioarteko Lankidetza
 • Globalizazioa eta Garapena
 • Osasun Psikologia Orokorra

Arazorik izanez gero, izena eman nahi duzun masterreko idazkaritzara jo dezakezu. Kontaktua master horren web orrian ageri da.

 

Egutegia

Onarpena

Ikasleak ordenatzeko 3 fase egingo dira 2022/2023 ikasturterako izena emateko eta matrikula egiteko egutegian adierazitako egunetan: ekainaren 22an, uztailaren 12an eta irailaren 5ean, eta kontuan hartuko da eskatzailearen espedientearen egoera adierazitako data bakoitzean. Ordenatzeko fase bakoitzaren lehentasun-ordena hau izango da:

 • 1. Ikasle tituludunak eta oraingo ikasturtean titulua lortzeko GRALaren defentsa egitea falta duten Graduko ikasleak (GRALa matrikulatuta badago).
 • 2. Oraingo ikasturtean 9 kreditu baino gutxiago eta GRALa gainditu gabe dituzten Graduko ikasleak (kreditu horiek eta GRALa matrikulatuta badaude).
 • 3. Oraingo ikasturtean 9 kreditu baino gehiago eta GRALa gainditu gabe dituzten Graduko ikasleak (kreditu horiek eta GRALa matrikulatuta badaude).

Izena ematea formalizatzen den unetik ordenatzeko fase bakoitzerako ezarritako datara egoera aldatzen duten ikasleek espediente eguneratua bidali beharko dute, eta, hala badagokio, titulua edo titulua eskatu izanaren gordekina masteresoficiales@ehu.eus helbidera, plaza esleitzeko prozesuan dagokien lehentasunarekin sartu ahal izateko.

Nolanahi ere, Graduko unibertsitate-titulu ofiziala dutenek matrikulatzeko lehentasuna izango dutela bermatuko da.

Adierazitako lehentasun-hurrenkera errespetatuz, plazak esleitzeko kontuan hartuko dira master bakoitzeko batzorde akademikoak emandako sarrera-nota eta eskatzaileak izena ematean master bakoitzerako adierazitako lehentasun-ordena. Ikasle bakoitzari sarrera-notaren arabera hartu ahal duen lehen aukerako plaza esleituko zaio.

Hautatutako ikasleek mezu elektroniko bat jasoko dute beren eskaeraren egoera adieraziz.

Plazen esleipen-zerrendak argitaratzeko datak:

 • 1. fasea: 2022ko uztailaren 6a
 • 2. fasea: 2022ko uztailaren 20a
 • 3. fasea: 2022ko irailaren 9a

Lehenengo aukera gisa aukeratutako Masterrean plaza esleituko zaien pertsonak ez dira sartuko plazak ordenatzeko eta esleitzeko hurrengo faseetan.

Bigarren eta hirugarren aukeran aukeratutako Master batean plaza esleitzen zaienek, interesa izanez gero, plaza erreserbatu beharko dute. Ordenatzeko eta esleitzeko hurrengo faseetan sartuko dira, aukera hobe dezaketelako.

Hemen jakin ahal izango da izen emateari buruzko egoera (onartua, baztertua, edo itxaron zerrenda): izena emateko prozesuaren egoera.

Plaza erreserbatzea

Behin onartuta, ikasleak, jasotako mezu elektronikoaren jarraibideak betez, plaza erreserbatu beharko du ondorengo epeetan:

 

 • Ordenatzeko 1. fasea: uztailaren 6tik 11ra
 • Ordenatzeko 2. fasea: uztailaren 20tik 26ra
 • Ordenatzeko 3. fasea: irailaren 9tik 13ra

 

Plazaren erreserba ONLINE ere egingo da, izena ematerako erabilitako aplikazio berean (SARBIDEA).

Erreserba tasa ordaindu behar den masterren kasuan, hura ordaindu beharko da erreserba behar bezala amaitzeko. Erreserba tasa gisa ordaindutako zenbatekoa matrikularen zenbatekotik kenduko da. Matrikula egiten ez bada, tasa hori ez da itzuliko. Tasa itzuliko da matrikula ez egitearen arrazoia sartzeko edota onartzeko baldintzak ez betetzea bada.

Onartutako ikasleek plaza erreserbatzen badute, matrikula prozesuari ekingo diote. Jatorrizko dokumentazioa eta fotokopia aurkeztu beharko dira, erkatzeko, edo, bestela, fotokopia konpultsatuak. Matrikulaz arduratzen den masterreko idazkaritzari kontsultatu beharko zaio dokumentazio hori aurkezteko prozeduraz.

Idazkaritza horien helbide, email eta telefonoa master bakoitzaren web orrian ageri dira.

Ezarritako epean izena eman ez duten ikasleek onarpena eskatu eta matrikula formalizatu ahal izango dute irailaren 16tik aurrera, plaza hutsak dituzten masterretan onartuak izanez gero. Horretarako, beren intereseko zentroko idazkaritzara jo beharko dute.