Hilkortasuna eta osasuna

Hilkortasuna eta osasuna: ereduak, joerak, mailak eta desberdintasunak

Irudia

Ikerketa honek osasun eta hilkortasun adierazleak sortzean datza, bizitza-ibilbidearen ikuspegitik, osasun-itxaropena, osasun-desberdintasuna, lan bizi-itxaropena edo bizi-itxaropen orokorra barne hartuz. Beharrezkoa denean, adierazle sintetiko eta neurketa-ikuspegi berriak proposatzen ditugu, eta taldeen arteko ezberdintasun zein aldaketa tenporalak desegiteko tresna analitikoak garatzen ditugu. Helburua da gizarte, geografia eta ingurumen-determinanteek osasuna eta hilkortasunarekin lotutako emaitza demografikoetan duten eragina modu anitz eta zehatzean analizatzea. Horretarako, inkesta datuak, bizi-erregistroen datuak eta beste administrazio datu batzuk erabiltzen ditugu, eskala eta eremu geografiko ezberdinetako -tokiko, nazional zein globaletako- populazioetan zentratuz.

Gaur egun, bi proiektu daude lerro honen barruan:

  1. Egoera-Anitzeko Bizi-Itxaropen Osasuntsuaren Deskonposizioa
  2. Alderdi Anitzeko Gizarte-Desberdintasunak Determinatzaile Demografiko Gisa: Hilkortasun Desberdintasunak, Gehiegizko Hilkortasuna, eta Laneko Bizi-Itxaropena