LINEAS_INVESTIGACION

Ikerketa-lerroak

 

Osasunaren Gizarte Determinatzaile eta Aldaketa Demografikoari buruzko Ikerketa Taldeak gaur egun hiru ikerketa-lerro aurrera eramaten ari da:

1. Osasunaren gizarte determinatzaileak eta osasun desberdintasunak

Ikerketa-lerro honen abiapuntua populazioko osasunaren monitorizazioa eta analisia da eta gure gizarteetan osasuneko gizarte desberdintasun handiak sortzen dituzten determinatzaile sozial eta politiko nagusiak zeintzuk diren identifikatzea du helburu. Halaber, osasunaren hobekuntzan eta osasuneko desberdintasun sozialen aldaketan politikek duten eragina aztertzea ikerketa-lerro honen barne dago. Gaurko krisi ekonomiko eta sozialaren testuinguruan, garrantzi berezia du atzerapen honek osasunean eta osasuneko gizarte desberdintasunetanizaten ari den inpaktua eta baita gobernuek martxan jarritako politika desberdinen eragina aztertzeak.

2. Osasuna politiketan eta osasun politikak

Ikerketa-ildo honen xedea zera da: politika publikoek osasuna hobetzeko eta osasun arloko gizarte-desberdintasunak murrizteko lanean daukaten egitekoa aztertzea. Era berean, politika publikoetan osasun arloko berdintasun-ikuspegia barne hartzen lagundu dezaketen tresnak txertatzea dauka helburu, autonomia eta estatu mailan politika guztietan osasuna kontuan hartzeko estrategian aurrera egiten jarraitzeko.

3. Aldaketa demografikoa eta zahartzea

Ikerketa-lerro hau, batetik, dinamika demografiko nagusien analisian eta, bestetik, halako dinamikekin erlazionaturiko prozesu batzuetan zentratzen da. Lehenengo kasuan ikerketa-eremua euskal populazioaren bilakaera demografikoan eta beredeterminatzaileetan (jaiotza-tasan eta hilkortasunean, batez ere) jartzen da arreta. Bigarren kasuan ikerketa-lerroa pertsona zaharreko proportzio handiagoa duten gizarteetaranzko adin-egiturako aldaketaren ikerketan, bere inplikazio sozial eta ekonomikoetan, eta baita bizitza mantentzeko zainketen garrantzian ere zentratuta dago.