propuesta-doctorado-contribuciones-cientificas

Ekarpen zientifikoak

25 ekarpen zientifiko, Doktorego Programan parte hartzen duten irakasle eta ikertzaileek azken bost urteotan egindakoak

Azken bost urteotan egindako doktore-tesien ondoriozko 10 ekarpen zientifiko

Ekarpen zientifikoak, Graduondoko Batzordeak egiaztatzekoak, CNEAI edo ekarpena ebaluatzeko agentziaren irizpideen arabera, azken bost urteotan egindakoak

Application for the recognition of 5 relevant scientific contributions by the Postgraduate Committee, according to the National Commission for the Evaluation of Research Activity (CNEAI) or assessment agency (last 5 years)