Normativa_CAPV

Eusko Jaurlaritzaren araudia

  • 90/2022 Dekretua, uztailaren 19koa, zeinaren bitartez arautzen baita unibertsitate-titulu ofizialak ezartzeko beharrizan eta bideragarritasun akademiko eta sozialari buruzko txostena egiteko prozedura.
  • Agindua, 2018ko uztailaren 27koa, Gradu eta Masterreko unibertsitate-irakaskuntza ofizialak kategorizatzen dituena.
  • 274/2017 Dekretua, abenduaren 19koa, gradu, master eta doktorego tituluak lortzeko egin behar diren unibertsitate-ikasketa ofizialak ezartzeari eta kentzeari buruzkoa.
  • 17/2011 Dekretua, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Estatutuak onartzen dituena.
  • 152/2010 Dekretua, ekainaren 8koa, Euskal Herriko Unibertsitatean ematen diren titulazio ofizialak lortzeko gauzatu beharreko unibertsitate-ikasketen esperimentazio-mailak zehazten dituena.
  • 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.