Arrisku psikosozialak ebaluatzeko eta prebenitzeko parte-hartzeko prozesuaren koadro laburpena

 1. Metodoaren erabileraren akordioa hartu (Segurtasunerako eta Osasunerako Batzordea)
  • CoPsoQ-istas21 metodoa aurkeztu
  • Metodoa abiarazteko akordioa sinatu
  • Lan Taldea sortu
  • Metodoa aurkeztu
 2. Landa lana burutu eta prestatu (Lan taldea)
  • Galdeketa moldatu
  • Galdeketaren banaketa, erantzuna, bilketa eta langileen sentsibilizazio-kanpaina diseinatu
  • Landa lana martxan jarri
 3. Emaitzak interpretatu eta prebenitzeko neurriak hitzartu (Lan taldea eta Segurtasunerako eta Osasunerako Batzordeak berresten du)
  • Datuak informatizatu eta aurreko txostena sortu
  • Arriskuaren eragina bere jatorria eta prebenitzeko neurriak zehaztu
  • Langileei informatu
 4. Prebentziozko neurriak abiarazi (Lan taldea eta Segurtasunerako eta Osasunerako Batzordeak berresten du)
  • Prebentziozko neurriak ordenatu, zehaztu eta planifikatu
  • Langileei informatu
  • Prebentziozko neurriak ebaluatu eta abiarazi