Practicumarekiko gogobetetzeari lotutako txostenak

Practicumari buruzko ikaslearen gogobetetze-txostena

Txosten honek practicum jakin baten kudeaketa orokorrari buruzko ikasleen gogobetetzea adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun-maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, ikasleek item bakoitzean emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.

Lehenik eta behin, testuinguruan kokatzeko datuak ematen dira, eta horien bidez definitzen da galdetegiari erantzun dioten ikasleen profila. Honako datu hauek jasotzen dira: sexua, adina, tutoretza-saioen kopurua eta aurretiko prestakuntza akademikoa.

Bigarrenik, gogobetetze-galdetegiaren berezko dimentsioak aurkezten dira: UPV/EHUren kudeaketa eta antolaketa, praktiketako zentroa eta balioespen orokorra.

Txostenak GAURen bidez eskuratzerakoan, programak beste aukera bat ematen du: practicum horretan lortutako emaitza alderatzea, titulu edo ikastegi jakin baten practicum guztiek eskuratutako emaitzekin.  Alderaketa horiek soilik eskuratu daitezke ikasturteko kanpaina itxi denean.

Tituluari buruzko ikaslearen gogobetetze-txostena

Txosten honek titulu baten practicumen kudeaketa orokorrari buruzko ikasleen gogobetetzea adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun-maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, ikasleek item bakoitzeko emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.

Lehenik eta behin, testuinguruan kokatzeko datuak ematen dira, eta horien bidez definitzen da galdetegiari erantzun dioten ikasleen profila. Honako datu hauek jasotzen dira: sexua, adina, tutoretza-saioen kopurua eta aurretiko prestakuntza akademikoa.

Bigarrenik, gogobetetze-galdetegiaren berezko dimentsioak aurkezten dira: UPV/EHUren kudeaketa eta antolaketa, praktiketako zentroa eta balioespen orokorra.

Txostena GAURen bidez eskuratzerakoan, programak beste aukera bat ematen du: titulu horretan lortutako emaitza alderatzea, ikastegiko practicum guztiek eskuratutako emaitzekin. Alderaketa horiek soilik eskuratu daitezke ikasturteko kanpaina itxi denean.

Ikastegiari buruzko ikaslearen gogobetetze-txostena

Txosten honek ikastegi baten practicumen kudeaketa orokorrari buruzko ikasleen gogobetetzea adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun-maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, ikasleek item bakoitzeko emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.

Lehenik eta behin, testuinguruan kokatzeko datuak ematen dira, eta horien bidez definitzen da galdetegiari erantzun dioten ikasleen profila. Honako datu hauek jasotzen dira: sexua, adina, tutoretza-saioen kopurua eta aurretiko prestakuntza akademikoa.

Bigarrenik, gogobetetze-galdetegiaren berezko dimentsioak aurkezten dira: UPV/EHUren kudeaketa eta antolaketa, praktiketako zentroa eta balioespen orokorra.

Txostena GAURen bidez eskuratzerakoan, programak beste aukera bat ematen du: ikastegi horretan lortutako emaitza alderatzea, UPV/EHU osoan eskuratutako emaitzarekin.  Alderaketa horiek soilik eskuratu daitezke ikasturteko kanpaina itxi denean.

Practicumari buruzko irakaslearen gogobetetze-txostena

Txosten honek practicum jakin baten kudeaketa orokorrari buruzko irakasle-tutoreen gogobetetzea adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun-maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, irakasleek item bakoitzean emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.

Galderak egituratzeko dimentsioak hauek dira: irakasle-tutorearen autoebaluazioa, UPV/EHUren kudeaketa eta antolaketa, praktiketako zentroa eta balioespen orokorra.

Txostenak GAURen bidez eskuratzerakoan, programak beste aukera bat ematen du: practicum horretan lortutako emaitza alderatzea, titulu edo ikastegi jakin baten practicum guztiek eskuratutako emaitzekin.  Alderaketa horiek soilik eskuratu daitezke ikasturteko kanpaina itxi denean.

Tituluari buruzko irakaslearen gogobetetze-txostena

Txosten honek titulu baten practicumen kudeaketa orokorrari buruzko irakasle-tutoreen gogobetetzea adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun-maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, irakasleek item bakoitzean emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.

Galderak egituratzeko dimentsioak hauek dira: irakasle tutorearen autoebaluazioa, UPV/EHUren kudeaketa eta antolaketa, praktiketako zentroa eta balioespen orokorra.

Txostena GAURen bidez eskuratzerakoan, programak beste aukera bat ematen du: titulu horretan lortutako emaitza alderatzea, ikastegiko practicum guztiek eskuratutako emaitzekin.  Alderaketa horiek soilik eskuratu daitezke ikasturteko kanpaina itxi denean.

Ikastegiari buruzko irakaslearen gogobetetze-txostena

Txosten honek ikastegi baten practicumen kudeaketa orokorrari buruzko irakasle tutoreen gogobetetzea adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun-maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, irakasleek item bakoitzean emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.

Galderak egituratzeko dimentsioak hauek dira: irakasle-tutorearen autoebaluazioa, UPV/EHUren kudeaketa eta antolaketa, praktiketako zentroa eta balioespen orokorra.

Txostenak GAURen bidez eskuratzerakoan, programak beste aukera bat ematen du: ikastegi horretan lortutako emaitza alderatzea, UPV/EHUko practicum guztietan eskuratutako emaitzarekin.  Alderaketa horiek soilik eskuratu daitezke ikasturteko kanpaina itxi denean.

Practicumari buruzko instruktoreen gogobetetze-txostena

Txosten honek practicum jakin baten kudeaketa orokorrari buruzko instruktoreen gogobetetzea adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun-maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, item bakoitzean emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.
Lehenik eta behin, testuinguruan kokatzeko datuak ematen dira, eta horien bidez definitzen da galdetegiari erantzun dioten instruktoreen profila. Honako datu hauek jasotzen dira: aurreko ikasturteetan instruktore izandako aldien kopurua, eta UPV/EHUko ikasleek praktiketako zentrora iristean duten prestakuntza akademikoaren gaineko balioespena.

Bigarrenik, gogobetetze-galdetegiaren berezko dimentsioak aurkezten dira: instruktorearen autoebaluazioa, UPV/EHUren kudeaketa eta antolaketa, praktiketako zentroa eta balioespen orokorra.

Txostenak GAURen bidez eskuratzerakoan, programak beste aukera bat ematen du: practicum horretan lortutako emaitza alderatzea, titulu edo ikastegi jakin baten practicum guztiek eskuratutako emaitzekin.  Alderaketa horiek soilik eskuratu daitezke ikasturteko kanpaina itxi denean.

Tituluari buruzko instruktoreen gogobetetze-txostena

Txosten honek titulu baten practicumen kudeaketa orokorrari buruzko instruktoreen gogobetetzea adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, item bakoitzean emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.
Lehenik eta behin, testuinguruan kokatzeko datuak ematen dira, eta horien bidez definitzen da galdetegiari erantzun dioten instruktoreen profila. Honako datu hauek jasotzen dira: aurreko ikasturteetan instruktore izandako aldien kopurua, eta UPV/EHUko ikasleek praktiketako zentrora iristean duten prestakuntza akademikoaren gaineko balioespena.

Bigarrenik, gogobetetze-galdetegiaren berezko dimentsioak aurkezten dira: instruktorearen autoebaluazioa, UPV/EHUren kudeaketa eta antolaketa, praktiketako zentroa eta balioespen orokorra.

Txostena GAURen bidez eskuratzerakoan, programak beste aukera bat ematen du: titulu horretan lortutako emaitza alderatzea, ikastegiko practicum guztiek eskuratutako emaitzekin.  Alderaketa horiek soilik eskuratu daitezke ikasturteko kanpaina itxi denean.

Ikastegiari buruzko instruktoreen gogobetetze-txostena

Txosten honek ikastegi baten practicumen kudeaketa orokorrari buruzko instruktoreen gogobetetzea adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun-maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, item bakoitzean emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.
Lehenik eta behin, testuinguruan kokatzeko datuak ematen dira, eta horien bidez definitzen da galdetegiari erantzun dioten instruktoreen profila. Honako datu hauek jasotzen dira: aurreko ikasturteetan instruktore izandako aldien kopurua, eta UPV/EHUko ikasleek praktiketako zentrora iristean duten prestakuntza akademikoaren gaineko balioespena.

Bigarrenik, gogobetetze-galdetegiaren berezko dimentsioak aurkezten dira: instruktorearen autoebaluazioa, UPV/EHUren kudeaketa eta antolaketa, praktiketako zentroa eta balioespen orokorra.

Txostenak GAURen bidez eskuratzerakoan, programak beste aukera bat ematen du: ikastegi horretan lortutako emaitza alderatzea, UPV/EHUko practicum guztietan eskuratutako emaitzarekin.  Alderaketa horiek soilik eskuratu daitezke ikasturteko kanpaina itxi denean.

Praktikako zentroari buruzko gogobetetze-txostena

Txosten honek praktiketako zentroei (erakunde kolaboratzaileak) buruz ikasleek, irakasle-tutoreek eta instruktoreek izandako gogobetetzearen batezbestekoa adierazten du, zenbakien eta grafikoen bidez.

Iritziak grafiko batean jasotzen dira. Bertan, zatirik argienak (EE/EE erantzunei dagokien zuria alde batera utzita) itemekiko adostasun-maila handiagoa adierazten du, galdera horren emaitza ona adieraziz; eta, zati ilunenak, berriz, adostasunik eza adierazten du (gogobetetze txikiagoa). Grafikoaren eskuinaldean, item bakoitzean emandako iritzien batezbestekoak ageri dira, baita dimentsio bakoitzaren batezbestekoak ere. Grafikoaren ezkerraldean, berriz, item bakoitzeko jasotako iritzien kopurua ageri da.