KARTOGRAFI ETA GEOGRAFIAKO INFORMAZIO SISTEMEN ZERBITZUA

Aplikazio Arloak

Edozein eratako elementuen espazio-banaketari lotutako lanak aplikazio arloak dira, hain zuzen ere:

  • Geologia (geologiako kartografia, litologia, geomorfologia, hidrogeologia, etab.)
  • Biologia (landare-mapak, ekosistemak, antropologia, etab)
  • Geografia (lurraldearen antolaketa, lurzoruaren erabilera, hirigintza, etab.)
  • Ingurumen Zientziak (natura-arriskuen mapak, higadura, etab.)
  • Ingeniaritza (kutsakorren banaketaren mapak, zaurgarritasuna, etab.)
  • Bestelakoak (demografia-mapak, katastro-mapak, mapa sozioekonomikoak, etab.)
  • Historia, Historiaurrea eta Arkeologia (Ondarearen dokumentazio geometrikoa)