KARTOGRAFI ETA GEOGRAFIAKO INFORMAZIO SISTEMEN ZERBITZUA

Sartzeko protokoloa

Protokolo orokorra

Kartografi eta Informazio Sistemak Zerbitzuan sartzeko, SGIkerretara sartzeko eta eskuragarri dauden zerbitzuak erabiltzeko protokoloan zehaztutako baldintzak bete beharko dira.