MAKROPORTAERA - MESOEGITURA - NANOTEKNOLOGIA

Sartzeko protokoloa

Protokolo orokorra

Makroportaera - Mesoegitura - Nanoteknologian sartzeko, SGIkerretara sartzeko eta eskuragarri dauden zerbitzuak erabiltzeko protokoloan zehaztutako baldintzak bete beharko dira.

Sartzeko arauak

Erabiltzaileek zerbitzuaren prestazioak bi modalitetan baino ez dituzte izango eskuragarri

  • Autozerbitzua
  • UPV/EHU-koentzako eta kanpokoentzako ohiko zerbitzua

Lan eskaerak sartzeko arauari jarraituz egingo dira