MAKROPORTAERA - MESOEGITURA - NANOTEKNOLOGIA

Eskaintzen dituen zerbitzuak

Zerbitzuak hainbat Unitate ditu: Mikroskopiak; Portaera biskoelastikoa, elektrikoa, erreologikoa eta molekulen dinamika; Analisi termikoa; Analisi mekanikoa; eta gainerako Unitateei lotutako Laginen prestaketa.

Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.