ESTRUKTURA

SGIker Zuzendaritza (AZP)

 • Batzorde Zientifikoa

 • Zuzendaritza Teknikoa (IIL)

 • Parke Zientifikoa 

  • "Maria Goyri" Animalien Bioteknologia Zentroa
  • "Martina Casiano" Plataforma Teknologikoa
 • Gune Zientifikoa 

 • Kudeaketa Gunea 

 

 • Parke Zientifikoa

  • Ingurumen eta Garapen Iraunkorraren Plataforma
  • Biomedikuntza eta Bioteknologia Plataforma
  • Materialak eta Biomaterialak Ezaugarritzeko Plataforma

 • Kudeaketa Area

  • Zerbitzu Burua
   • Bizkaiko Campusa 
   • Gipuzkoako Campusa 
   • Arabako Campusa 

 • Gune Zientifikoa

  • Materialak and azalerak 
  • Bioteknologia eta Biomedikuntza Ingurumena
  • Zerbitzu Comunak
  • Zientzia Historiko eta Geografikoak 
  • Gizarte Zientziak
  • Laguntza Teknologikoa