Info_ServiciosCom-Cienciometria_protocolo-acceso

ZIENTZIOMETRIA UNITATEA

Sartzeko protokoloa

Protokolo orokorra

Zientziometria unitatean sartzeko, SGIkerretara sartzeko eta eskuragarri dauden zerbitzuak erabiltzeko protokoloan zehaztutako baldintzak bete beharko dira.