Pirolisi eta gasifikazioa

Pirolisia eta gasifikazioa

Ikerketa lerro hau produktu organikoen tratamendu termikoetan (pirolisia edota gasifikazioa) kokatuta dago. Tratamenduen helburuak ezberdinak izan daitezke, besteak beste:

  • Material polimerikoen birziklapen termokimikoa (plastikoak, kautxua, erretxinak, konpositeak).
  • Hondakin konplexuen balorizazioa (hiri-hondakin solidoak, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, erabiltzen ez diren ibilgailuen hondakinak, ontzien hondakinak).
  • Biomasaren balorizazioa.
  • Produktu kimikoen berreskurapena industria kimikotik eratorritako hondar likidoetatik.
  • Erregai likidoen ekoizpena ikatzetik abiatuta.

Lerro honetan egiten diren jardueren artean, ondorengoak azpimarra daitezke: lehengaien ezaugarritzea, prozesu termikotik lortutako produktu solido, likido eta gaseosoen ezaugarritzea, katalizatzaile eta lan parametroen eraginaren azterketa, pirolisi-lurrunen bat-bateko tratamendua, prozesuaren optimizazioa helburua den produktuaren arabera (erregai likidoa, produktu kimikoak, erregai gaseosoa, sintesi-gasa, hidrogenoa, bio-kokea, karbono-zuntzak, beira-zuntzak, kearen beltza, ikatz aktibatua), eta pirolisi-produktuen erabilgarritasun eta ezargarritasunaren azterketa.