Agurtzane Lauzurika

Agurtzane Lauzurika

Irakasleen Unibertsitate Eskola (BAM)
Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika Saila
Barrainkua, 2. 48009 Bilbao
Telefonoa +34 94 424.22.42 (Ext.552)
E-mail: alauzirika@bam.edu.es

 

Deustoko Unibertsitatetik Filologia Hispanica Lizentziatua(1990). (DEA) Ikasketa Aurreratuak UPV-ean (2009) Psikodidaktikaren eremuan egindakoa. Nire ibilbide profesionalean, nire interes guneak batak, inplementazio ikuspuntutik, gelan sortzen den interakzioarekin eta nola bideratu prozesu hori zer ikusirik du eta, besteak, lehen hezkuntzan (gehin bat) perspektiba konstruktibista kontuan izanik, idatzitako testu ulermenaren konpetentzia garatzeko, trebetasunen eskuratzearekin zer ikusirik du. Lan hau, Irakasleen unibertsitate Eskolan, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako graduetan betetzen dut. Irakasle bezala nire eremua Hizkuntzen Didaktika da.

 

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Aldizkariak/Revistas/Journals/Revues

Ocio, B., Lauzirika, A.& Landajo, M.C., Torrontegui, A. (2003). Evaluar la expresión escrita desde una perspectiva interlingüística. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 34, 103-117.

 

Liburu kapituluak/Capítulos de libro/Book chapters/Chapitres de livres

​​​​​​​Ocio, B., Ibarra, J. & Lauzirika, A. (2015, en prensa), Secuencias de comprensión lectora en distintas lenguas para la construcción de conocimientos en ciencias. Propuestas a partir de una experiencia en euskera L2. En: Garcia-Azkoaga, I. & Idiazabal, I. (eds.). Para una ingeniería didáctica de la enseñanza plurilingüe, Bilbao: Servicio de Publicaciones de la UPV/EHU.(ISBN: 978-84-9082-205-0)

 

Irakasleen prestakuntza/ Formación del profesorado/Teachers training/ Formation des enseignants

San José de Calasanz (2013-2014): Lehen hezkuntzan eta DBHn eduki diskurtsiboen mapa
Altzaga Ikastola (2013-2014): Irakurketa-idazketa prozesua eta metodologia desberdinen azterketa eta HH-n eta LH-n orokorrean metodologiaren ezarpena: hizkuntza irakaskuntzaren ardatzak, eskuhartze proposamen desberdinen aurkezpena etairakurketa eta idazketa lehen hezkuntzako lehen zikloan
Txomin Aresti Ikastetxe (2008-2009): Zailtasunak dituzten seigarren mailako ikasleek estrategiaren bat gainditu sekuentzia intentsiboen bidez
Txomin Aresti Ikastetxe (2007-2008): Irakurriaren ulermenaren garapena: eskuhartze ereduak eta eskola etekinaren hobekuntza
Txomin Aresti Ikastetxe (2006-2007): Plan de trabajo para el seguimiento en el refuerzo de la lectura
Txomin Aresti Ikastetxe (2005-2006): Curriculo integrado de lenguas: por un desarrollo conjunto de la comprension y produccion de textos; Atender de forma individualizada a los niños que muestren dificultades en la lectura entre 8 y 11 años
Ikastola Begoñazpi (2000-2004): Unificación de criterios de Evaluación de la expresión escrita en la ESO. Hacia una programación integrada de las lenguas
Colegio Txomin Aguirre de Ondarroa(1998): El área de lengua y su relación con las demás áreas curriculares. Una nueva perspectiva discursiva. Aproximación a la elaboración del PCC en el área de Lengua para Educación Infantil y Educación Primaria.
Colegio San José de Calasanz –Bilbao (1997): Análisis del currículo e inicio de un nuevo diseño basado en el punto de vista funcional comunicativo. En lengua castellana y lengua vasca
Colegio San José de Durango(1997): Elaboración del PCC en el área de Lengua teniendo en cuenta la nueva perspectiva que adquiere el área de lengua en el Decreto de Educación Del Gobierno Vasco. Educación Infantil y Educación Primaria.. La perspectiva discursiva.
Colegio Sagrado Corazón de Durango (1995): Introducción al Currículum del área de Lengua. Una nueva perspectiva

 

Eusko Jaurlaritzak ikastaro etengabeko prestakuntzako eskeinitako, Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolan emandako kurtsoak

​​​​​​​

Garatu/Prestgara

1993: Lenguajes y modos de expresión y comunicación: Procesos para su aprendizaje
1999: La evaluación en el aula de Primaria.
2000: Bigarren hezkuntzan literatura irakasteko estrategiak.
2001: Ahozko formalari buruzko programazioa eta garapena.
2002: Bigarren hezkuntzan literatura irakasteko estrategiak..
2003: Ikastetxeko hizkuntza proiektuaren inguruko hausnarketa eta proposamena.
2004: Ikuspegi komunikatiboa: hizkuntzen trataera bateraturantz zuzenduta lehen hezkuntzan.
Un enfoque discursivo para hacer el camino del currículo conjunto a la programación de aula.04-05
2005: Ikuspegi komunikatiboa: hizkuntzen trataera bateraturantz zuzenduta lehen hezkuntzan
2006: La comprensión y su Didáctica
2007: La comprensión y su Didáctica
2008: La comprensión y su Didáctica
2012: Nola lagundu testuak ulertzen Gizarte Zientziak, Geografia eta Historiako eskola saioetan
2016 (martxo): Irakurmena landu ikasteko prozesuak hobetzeko
2016 (urria):  Irakurmena landu ikasteko prozesuak hobetzeko
Habilitazioa
1993: Curso de habilitación en Infantil: tramo 0-3 años.
1994: Curso de habilitación en Infantil: tramo 0-3 años.

FEREk(Kristau Eskolak) eskeinitako, Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolan emandako kurtsoak

Curso de habilitación en Infantil: 0-6 años (FERE)

Ikastoleen Elkartokoek  eskeinitako, Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolan emandako kurtsoak

1992: Análisis de contenidos de Lengua que aparecen en el DCB (Diseño Curricular Base) impartido en la Ikastola Alkartu.
1993: Decisiones a tomar para la realización de la programación del área de lengua (PCC)

"Begoñako Andra Mari" Irakasleen Unibertsitate eskolak eskeinitako Postgraduko ikastaroak

Curso de postgrado de lengua impartido en el curso 1991-1992. Profesora en las siguientes materias: "Testu argumentatiboen ulermena", "Testu argumentatiboen ulertze eta eraikitze prozesua", "Literatua ODKean (Oinarrizko Diseinu Kurrikularra) ikuspegi interdisziplinarra