Argitalpenak/Publicaciones/Publications

Image

 

2021

Aldekoa, A., Garaio, B. & Garcia-Ruiz, M. (2021). Hiru txerritxoak eta beraien abenturak, otsoak beraien etxeak bota ez ditzan: hizkuntza gutxitua ardatz duen hezkuntza eleaniztuneko hiru kasu apreziatibo In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 181-198). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Barberán, M. T., & García del Real, I. (2021). Desarrollo semántico-pragmático en niños de 5 años. In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 59-75). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Diaz-de-Gereñu, L. Manterola, I & Garcia-Azkoaga I. (2021). Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. UPV/EHUko Argitalpen zerbitzuak. ISBN: 978-84-1319-342-7

Diaz-de-Gereñu, L. Garcia-Azkoaga I. &Manterola, I. (2021). Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai" argitalpenaren sarrera In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 11-18). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Ezeizabarrena, M.J.; Garcia, I. & Almgren, M. (2021). Elebidun txikien garapen lexiko eta gramatikala. In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 37-59). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Flors-Mas, Aveŀlí & Manterola, I. (2021). Els models lingüístics de l’educació obligatòria a la Comunitat Autònoma Basca i a Catalunya: una visió comparada. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 75, 27-45. https://doi.org/10.2436/rld.i75.2021.3590

Garaio, B. & Penman, R.F. (2021). Making Links: Learning From The Experience Of Others In Language Revitalisation, in Olko, J. & Sallabank, J. (eds.) Revitalizing Endangered Languages: A Practical Guide. Cambridge (UK): Cambridge University Press,  pp. 178-196.

Garcia, I., Ezeizabarrena, M.J. & Murciano, A. (2021). Gestos y palabras antes de los 2 años: efecto de la edad y el género. Revista de Investigación en Logopedia. 11(2), e70879. DOI: https://doi.org/10.5209/rlog.70879

García-Azkoaga, I. & Diaz de Gereñu, L. (2021). Mintzaira-jarduera eta generotasuna: narrazio-egintza adibide. In L. Diaz de Gereñu, I. Manterola, & I. Garcia-Azkoaga (Eds.), Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp. 143-162). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-342-7

Idiazabal, I. (2021). ELEBILAB, gure iker taldearen ibilbidearen historia moduko zerbait, erronka berriak ahaztu gabe. in L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.19-34) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Larraza, S. & Munarriz-Ibarrola, A. (2021). Elebidun goiztiarrak: nola hauteman, hala ekoitzi?. In Diaz de Gereñu, L., Manterola, I. & Garcia-Azkoaga, I. (eds.). Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.77-88). Bilbo: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Larringan, L.M., Garcia-Azkoaga I. & Diaz-de-Gereñu L. (2021). In L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai.  (pp.119-140) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Lascano, B. & Manterola, I. (2021). Mattin Zaku eta Centellita/ Étincelle: D ereduko haurren garapen elebiduna aztergai. In L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.163-179) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Mielgo, R. & Ocio, B. (2021). Hizkuntzaren didaktika eta irakasleen formakuntza: ibiliak eta ibiltzekoak. In L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.201-221) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Munarriz-Ibarrola, A.; Ezeizabarena, M. J.; Arrazola, V. DC. & Parafita Couto, M. C. (2021). Gender assignment strategies and L1 effects in the elicited production of mixed Spanish-Basque DPs. Linguistic Approaches to Bilingualism. ISSN: 1879-9264/E-ISSN 1879-9272. DOI: https://doi.org/10.1075/lab.20016.mun

Ortega, A. & Zarraga, A. (2021). Euskal-nasa kooperazioa: helduen eskoletarako metodologia eraginkorraren bila, atazetan oinarritutako irakaskuntzaren bidetik. In L.Diaz de Gereñu, I. Garcia-Azkoaga eta I.Manterola (Eds.) Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu. Hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai. (pp.287-302) Bilbao: UPV/EHUko argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-1319-342-7

Ortega, A., Goirigolzarri, J. & Amorrortu, E. (2021). ‘Participatory Action Research to Promote Linguistic Mudas among New speakers of Basque: Design, Benefits and Challenges’. El sujeto neohablante: condiciones, espacios y procesos de muda/conversión en contextos de lenguas minoritarias.  Special issue of the Journal of Multilingual and Multicultural Development, Ramallo, F. & Urla, J. eds. Published online 06 September 2021 DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2021.1968877

Pardina, A. (2021). Euskararen belaunaldiz belaunaldiko etena eta jarraipena Lizarrako ikastolako familien testuinguruan. In Arbelaitz, O., Latatu, A., Ormaetxebarria, M.J. & Urgell, B., IV. Ikergazte nazioarteko ikerketa euskaraz, giza zientziak eta artea, 107-112.

Torralba-Rubinos, C.M. (2021). Itzulpena eta interpretazioa: zurekin baina zu gabe. In Arbelaitz, O., Latatu, A., Ormaetxebarria, M.J. & Urgell, B., IV. Ikergazte nazioarteko ikerketa euskaraz, giza zientziak eta artea, 35-46.

Villanueva Sánchez, I., Ozamiz, Etxebarria, N., Munarriz-Ibarrola, A. & Pourquié, M. (berrikusten/under revision). Afasiaren ebaluazioa eta tratamendua euskaldunengan: Euskal Herriko egungo egoeraren azterketa. Gaceta Médica de Bilbao.

 

2020

Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020). A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English. The Language Learning Journal, 48:3, 259-271. DOI: 10.1080/09571736.2020.1741666.

Diaz de Gereñu, L. Idiazabal, I. & Larringan, L.-M. (2020). Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan. In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.), Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 195-208. ISBN 405-420. 978-84-235-3561-3.

Ezeizabarrena, M.J. (2020). Urteko galdera: XXI. mendeko Euskal Herriak, nolako Hezkuntza Sistema behar du? Euskonews. Eusko Ikaskuntza.

Ezeizabarrena, M. J. & Garcia del Real, I. (2020). The Spanish adaptation of MAIN. ZAS Papers in Linguistics 64, 2020: 211 – 220.

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Bohnacker, U. & Walters, J. (2019). MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives - Revised. Materials for use. ZAS Papers in Linguistics, 63. Basque version. Translated and adapted by Ezeizabarrena, M.J. (2021).

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Bohnacker, U. & Walters, J. (2019). MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives - Revised. Materials for use. ZAS Papers in Linguistics, 63. Spanish version translated and adapted by Ezeizabarrena, M.J. (2020).

Garaio, B. (2020). ¿Una nación de naciones, un proyecto común multilingüe? El españolismo lingüístico frente a la aparición de los idiomas minorizados en la pantalla pública, in AJL (edk). Lingüística prospectiva: tendencias actuales en estudios de la lengua entre jovenes investigadores, Sevilla: Asociación Jóvenes Lingüistas, 501-512 orr.

​​​​Garcia-Azkoaga, I (2020). La receta de cocina, un recurso multidimensional para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas Calidoscopio,  v. 18, Nº3, 646-664. DOI: 10.4013/cali.v18i3.20587.

Garcia-Azkoaga, I.; Bengoetxea, O. & Zabala, J. (2020). Ahozko euskararen erabilera eskolan: gako zenbait irakasleen prestakuntzarako In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.) Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420. ISBN: 978-84-235-3561-3.

García-Azkoaga, I.M.; Garcia-Ruiz, M. (2020). The Basque language in education in Spain. Mercator.

Larrañaga, N., García, I., Berasategi, N., & Azumendi, M. J. (2020). Orientaciones de aculturación del alumnado inmigrante y su adaptación a un contexto de bilingüismo en la escuela vasca Revista de Educación, 388, 39-63.

Larraza, S., Molnar, M., & Samuel, A. G. (2020). Phonemic contrasts under construction? Evidence from Basque. Infancy, 25(3), 304-318.

Manterola, I., Diaz de Gereñu, L. & Almgren, M. (2020). Grammar and text production in secondary education teaching materials of Basque, Spanish and English: reflections on an integrated didactics of languages. DIDACTICAE Nº8 ISSN: 2462-2737. DOI: https://doi.org/10.1344/did.2020.8.26-39.

Manterola, I. (2020). Ahozko euskararen irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza: berrikuntza didaktikoa eta soziala? In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.), Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420.

Manterola, I. (2020). Euskararen komunitatearen garapena e5 egitasmoaren bidez. In Artiagoitia, X., Camino, I. Epelde, I. & Ulibarri, K. (Ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazo irakaslearen omenez. Bilbo: UPV/EHU. 497-509. ISBN: 978-84-1319-266-6.

Martin, F., Demirdache, H., García del Real, I., van Hout, A., & Kazanina, N. (2020). Children’s non-adultlike interpretations of telic predicates across languages, Linguistics, 58(5), 1447-1500.

Murciano A. & Ozaeta A. (2020). Jardueraren azterketa irakasleak prestatzeko bide: debatearen ikas-irakaskunntzaren adibidea. In D. Krajewska, E. Santazilia & E. Zuloaga (Ed.) Fontes  Linguae  Vasconum  50  urte:  ekarpen  berriak euskararen ikerketari. Nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca.  Iruñea: Nafarroako Gobernua. 405-420. 978-84-235-3561-3.

Reizabal, L., García, I., Sasinenea, E. & Sarrionandia, A. (2020). Prisionizazio sekundarioa eta euskal presoen adineko gurasoen osasun mentala. Uztaro, 115, 99-114.

Van Ommen, S., Boll-Avetisyan, N., Larraza, S., Wellmann, C., Bijeljac-Babic, R., Höhle, B., & Nazzi, T. (2020). Language-specific prosodic acquisition: A comparison of phrase boundary perception by French-and German-learning infants. Journal of Memory and Language, 112, 104108.