Arrisku biologikoa

Arrisku biologikoa agente biologikoekin lan egitearen ondorioz sortutako arriskuari esaten zaio. Horien artean sartzen dira, besteak beste, infekzioak, alergiak edo toxikotasunak eragin ditzaketen mikroorganismoak, genetikoki eraldatutako mikroorganismoak, zelula-hazkuntzak eta giza endoparasitoak.

Jakinarazpen-formularioa

Arrisku biologikoaren inguruko bibliografia