Higienea

higiene

Higiene

Laborategiko irakaskuntza- eta ikerkuntza-jarduerak arriskuen araberako neurriak ezarrita egin behar dira. Produktu jakin bat erabiltzea arriskutzat jotzen denean, Prebentzio Zerbitzuak martxan jartzen ditu ingurumen-neurriak produktua edo beres deribaturen bat airean dagoen jakiteko.