Publicador de contenidos

BI HILABETEKO EPEA ETEN DA

Fecha de primera publicación: 08/09/2015

ERABAKIA, 2015eko URRIAREN 27koa, IDAZKARI NAGUSIARENA, ETETEKO 2012, 2013 ETA 2014. URTEETAN GIZARTE SEGURANTZAKO ARAUBIDEARI JARRAIKI BORONDATEZKO ERRETIROA HARTU ZUTEN PERTSONEK AUKERA EGITEKO DUTEN BI HILABETEKO EPEA, IDAZKARI NAGUSIAK 2015EKO IRAILAREN 8AN EMANDAKO ERABAKIAN JASOTAKOA