main-gobernu-organoak

Gobernu Organoak

Lagun bakarreko aginte organoak

Kide anitzeko organoak

 • Unibertsitateko Klaustroa
  • Klaustroaren esku utzitako Estatutuaren garapenaren Klaustroa
  • Plangintza estrategikorako eta hizkuntz plangintzarako oinarrien Klaustroa
 • Gobernu Kontseilua
 • Gobernu Kontseiluak delegatutako Batzordeak
  • Batzorde Iraunkorra
  • Batzorde Ekonomikoak
  • Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordea
 • Unibertsitateko Batzordeak
  • Ikerketa, garapen eta berrikuntza Batzordea
  • Unibertsitateko Irakasleen Batzordea
  • Graduko Batzordea
  • Graduondoko Batzordea
  • Akademi eta Doktorego Antolakuntzako Batzordea
  • Euskara Batzordea
 • Gizarte Kontseilua