Euskal Herriko Politika eta Gizarte Pentsamenduari buruzko testu klasikoak

1. Bildumaren ildoak

Bilduma honen bidez, historian zehar eta bereziki azken mendeetan euskal idazleek idatzi, edo Euskal Herriari lotutako gaiak aztergai dituzten lan intelektual esanguratsuenak berreskuratu nahi dira, eta gure garaiko irakurleen esku jarri. Politika eta gizarte gaiei buruzko lanak izango dira, hala nola: administrazioa, erakundeak eta botere publikoak, foraltasuna, ideologiak, gobernatzeko moduak, eztabaida juridiko-politikoak, etab. Bilduma osatzen duten testuen –liburuak, liburuxkak, prentsa artikuluen bildumak, argitaratu gabe geratutako lanak barne– hautaketa eta trataera ikuspegi tekniko zorrotz baten arabera egingo da, orain arte egin izan den bezala, alderdikeriak albo batera utzita eta jarrera irekia edukita hermeneutika guztiei eta gaur egun arlo akademikoan onartutako zeinahi joera metodologikori. Kronologiari dagokionez, 1960ko hamarkada baino lehen idatzitako testuak proposatuko dira bildumarako.

2. Hasiera data

1994 urtea

3. Zuzendaritza

4. Aholku batzordea

 

4.2. Eginkizunak

Kontseiluaren eginkizun nagusia izenburu berriak proposatzea da, eta zuzendariari aholkularitza ematea, bildumari gehitu beharreko lanen eta egileen inguruan. Batzorde Tekniko bat ere badago, eta urtero biltzen da zer lan argitaratuko diren erabakitzeko.

5. Originalak bidaltzeko egileentzako jarraibideak

Lanen luzera nabarmen alda daiteke batetik bestera, beren ezaugarrien arabera, eta era askotako proposamenak onartuko dira, baldin eta argitaratzaileek argitaratzeko egokiak direla uste badute. Lan bakoitzaren sarrerako ikerketari dagokionez, gutxienez 50 orrikoa eta gehienez 100ekoa izatea gomendatzen da, puntu honetan ere salbuespenak egin daitezkeen arren.

Behin bildumako Kontseiluak eta ebaluatzaileek onartuta, proposamena egin duen egile/argitaratzailea arduratuko da testu originalen edizioaz. Eginkizun horretan, bibliografia bat eta erabilitako iturrien zerrenda bat sartuko dira, baita testua bere testuinguru historikoan egoki ulertzeko beharrezkotzat jotzen diren gainerako oharrak ere. Gomendagarria da bitarteko elektronikoak erabiltzea Argitalpen Zerbitzuarekin dokumentuak trukatzeko, eta testuak, ahal bada, Word fitxategietan ematea, lehen probak zuzendu aurreko fase osoan.

6. Eskuizkribuak hautatzeko prozesuari buruzko informazioa

Bildumako Zuzendaritzak, Batzorde teknikoaren eta, batzuetan, Kontseiluko beste kide batzuen aholkularitzaz, testuak proposatzen ditu argitaratzeko, eta egile-argitaratzaile izan daitezkeenen proposamenak jasotzen ditu.
Urteko azken lauhilekoan biltzen den Batzorde Teknikoak liburu bat edo beste argitaratzeari buruzko erabakia hartu duenean, Zuzendaritzak obraren argitalpena eskatuko dio ikertzaile bati. Hautatutako ikertzaile hori dena delako egilean, ideologian edo gaian espezialista izango da. Eskaera ofiziala egiten denetik, urtebete inguruko epean ematen da originalak entregatzeko.

Originala (sarrerako azterketak eta obrak edo berriro argitaratu beharreko opuskuluen bildumak osatutakoa) bi kanpo ebaluatzaileri bidaliko zaie, zuzendariak, Zuzendaritza Kontseilu edo Batzorde Teknikoaren laguntzaz, proposatutako ebaluatzaileen zerrenda batetik aukeratuta. Argitalpen Zerbitzuak ebaluazio txostenak (bi parekideen ebaluazio itsuaren sisteman egina) jasotzen dituenean eta txosten horietan obra argitaratzea gomendatzen denean, bildumako zuzendaria harremanetan jarriko da Argitalpen Zerbitzuarekin, ebaluazioak egileari bidaltzeko; hartara, beharrezkoak diren zuzenketak egin ahal izango ditu, behin betiko onarpena jaso aurretik.

7. Bilduma honetako tituluak