Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Titulo - Matrícula

Matrikula

Perfil Ingreso - Psicología

Onartua izateko irizpideak

Sarrera-profila

Denbora osoko ikaslea, Psikologia: Gizabanakoa, Taldea, Antolamendua eta Kultura unibertsitate masterra edo psikologiari lotutako beste master ofizial bat egina duena edo master horren pareko ikasketa maila duena, psikologiaren, gizarte zientzien edo osasun zientzien arloetako metodologiari eta ikerketari dagokienez.

Horrez gain, oinarrizko ikerketa proiektuak edo ikerketa aplikatukoak egiteko motibazioa erakutsi behar du.

Gomendagarria da, halaber, doktorego tesia arrakastaz egingo dela ziurtatzeko, ingelesez ongi moldatzea, eta gaitasunak edukitzea alderdi hauetan: informazioaren planifikazioa eta antolakuntza, analisia eta sintesia, ahozko eta idatzizko komunikazioa, datuak ustiatzeko, analizatzeko eta irudikatzeko programen erabilera.

XSLaren edukia

Programa honek ez du heziketa osagarri espezifikorik ezartzen; hala ere, aintzat harturik ezen bertara, gutxienera 300 ECTS kreditutako gradu edo goragoko tituluei dagozkien graduatuak sar daitezkeela, horiek jasotako eduki espezifikoen artean ikerkuntzarako prestakuntzarik falta litekeelarik, programako batzorde akademikoak onartutako ikasle bakoitzari aginduko dio, sarrera profilaren arabera, ikerkuntzarako prestakuntza jaso behar duen ala ez. Prestakuntza hau jasotzeko ikerlan bat egingo da, UPV/EHUk eskainitako master ofizialetako irakasgaietako 15 ECTSko MALen baliokidea psikologiaren, gizarte zientzien eta/edo osasun zientzien arloan edo beste prestakuntza baliokide batean, ikerkuntzarako gaitasunei dagokienez, eta ikasleak, bere tutore edo tesi zuzendariaren aholkuz, horietan matrikulatuko da, programan matrikulatutakoan.

Programan mugatua da urteko plaza berrien kopurua, eta Batzordeak Akademikoak, beraz, izena emateko epean aurkeztutako hautagaien artetik egingo du aukeraketa, merezimendu hauek baloratuta:

1. Espediente akademikoak eta prestakuntzaren kidetasuna doktorego-programaren esparruarekin (% 40).

2. Esperientzia ikerkuntzan: master amaierako lana (kalitatea, kidetasuna eta kreditu kopurua), ikerkuntza- proiektuetan parte hartzea, argitalpen zientifikoak, egonaldiak, kongresuak (% 30).

3. Ingeles maila egiaztatua, gutxienez irakurtze maila (% 10).

4. Elkarrizketa pertsonala, aurrez aurrekoa edo bideo konferentzia bidezkoa, hautagaiak programako ikerketa-lerroetakoren batean karrera zientifikoa garatzeko dituen gaitasunak eta motibazioa ezartzeko. Elkarrizketa

hori hasiera batean doktorego-tesia zuzenduko duen programako irakaslearekin egingo da, eta honek emango dio Batzorde Akademikoari elkarrizketaren berri (% 20).

Izena ematen denean, doktorego-tesia zuzenduko duen programako irakaslearen abala jasotzen duen dokumentua erantsiko da ¿Beste batzuk¿ atalean.

Arduraldi partzialeko plazak aurkeztutako justifikazioaren arabera esleituko dira tesia modalitate horretan egiteko.

Gaztelania

Euskara

Ingelesa

Matricula Procedimiento Asignacion - Común

Doktorego tesien tutore edo zuzendari izango diren irakasleak esleitzeko prozedura

Doktorego programan onartua izateko prozedura ebatzi ondoren, Batzorde Akademikoak tutore bat esleituko dio doktoregai bakoitzari, doktorego programan parte hartzen duten UPV/EHUko irakasleen artetik, eta berak zaindu beharko du doktoregaiaren eta Batzorde Akademikoaren arteko interakzioa. Horrez gain, tutorea prestakuntza eta ikerlana doktorego programaren eta Doktorego Eskolaren printzipioetara egokitzeko arduraduna ere izango da.

Matrikula egin ondorengo hiru hilabeteen barruan, Batzorde Akademikoak doktorego tesirako zuzendari bat esleituko dio, programako edozein irakasle izan ahalko dena, eta tutorea bera izan liteke edo ez. Zuzendari hori honakoetan izango da arduraduna: doktoregaiaren prestakuntza eta ikerketa lanak zuzentzen, jarduera horien koherentzian eta egokitasunean, tesiaren gaiaren arloan izango duen inpaktuan eta berritasunean, plangintza eramaten, eta, behar izanez gero, doktoregaiak izena ematen duen beste proiektu eta jardueretara egokitzen.

Zuzendaria UPV/EHUkoa ez bada, tutoreak egingo du unibertsitatearekiko lotura lana.

Tesia zuzendarikidetzan ere egin ahal izango da beste zuzendarikide batekin eta zuzendarikide hori doktorego programakoa izatea ez da nahitaezkoa izango.  Horrez gain, tutorearen edo zuzendariaren izendapena aldatu ahal izango da doktoregoa amaitu aurreko edozein momentutan.

Informazio gehiago behar izanez gero, kontsultatu izapideak eta arautegia.