IPUIN LABURREN XXVII UNIBERTSITATE-LEHIAKETA (2019)

OINARRIAK

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako Campuseko errektoreordetzak deitzen du Ipuin Laburren Unibertsitate Lehiaketaren XXVII. edizioa.

 

1.- Deialdiaren helburua

Ipuin Laburren Unibertsitate lehiaketaren bidez saritu nahi dira, elkarren lehian aurkeztutako literatura lanik onenak, bere kalitatea aintzat hartuta. Era honetara, campuseko kultur jarduera garatu nahi da eta bertako akademiaz kanpoko jarduera aberasten lagundu.

 

2.- Parte hartzaileak

Lehiaketa honetan parte hartu ahal izango dute nahi duten pertsona guztiek, salbuespen bakarrarekin: ezin izango dute parte hartu aurreko hiru edizioetako lehiaketetan saritutako lanen egileek

Lehiaketa amaiturik, ez da lehiakideekin inolako posta harremanik izango eta ez dira itzuliko originalak.

Lehiaketan parte hartzeak oinarriak onartzea dakar berarekin.

 

3.- Lanen betebeharrak

Kontakizunek originalak, argitaratu gabeak behar dute izan eta beste lehiaketa edo txapelketetan saritu gabeak.

Bi modalitate izango dira: euskarazko ipuinak eta gaztelaniazko ipuinak.

Idazlan guztiek 1.000 hitzeko luzera izango dute gehienez ere.

 

4.- Lanen aurkezpena

Lehiaketarako idazlanak gutun azal itxian aurkeztuko dira, ezizenaz sinatuta, kanpoko aldean “Ipuin Laburren XXVII. Unibertsitate lehiaketa (2019)" adieraziz eta beste gutun azal batekin batera aurkeztuko dira ezizen eta lema berekin, barruan honako hauek dauzkalarik: egilearen izen-deiturak, N.A.N.a, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoaren helbidea.

Horiez gain, hirugarren oinarriak agindutakoa betetzeko delako zinpeko adierazpena ere aurkeztuko da; hau da, idazlana jatorrizkoa, argitaratu gabea eta beste inongo lehiaketa zein txapelketatan saritu gabea izatea. Adierazpen hau lehenago aipatutako datu pertsonalekin batera jarriko da gutun azalaren barruan.

 

5.- Eskariak aurkezteko epea eta tokia

Lanak aurkezteko epea 2019ko apirilaren 5ean amaituko da.

Lanak hiru aletan aurkeztu edo igorriko dira UPV/EHUra (Arabako campuseko errektoreordetzara), bertako edozein erregistro orokor erabilita (www.ehu.eus/oficinas_registro.html webgunean zerrendatuta).

Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 30/2015 legearen 16.4 artikuluak ezarritako tokietan aurkez daitezke.

Araba, Bizkai eta Gipuzkoako campusetako erregistroen ordutegia astelehenetik ostegunera bitartekoa da, goizez, 9:00etatik 13:00etara, eta arratsaldez, 15:00etatik 16:30era. Ostiraletan, udako lanaldian, eta Aste Santuko eta Eguberrietako txandetan, 9:00etan hasi eta 13:00etara artekoa izango da.

 

6.- Saria

Lehiaketak bi sari izango ditu: bata gaztelaniazko lanentzat eta bestea euskarazkoentzat. Sari bakoitzak 800 euroko dotazio ekonomiko izango du. Zenbateko honi aplikatuko zaizkio indarreko legeriak ezarritako atxikipen fiskalak.

Saria UPV/EHUren Arabako Campuseko errektoreordetzak espresuki antolatutako ekitaldian emango da.

 

7.- Epaimahaia

Modalitate bakoitzak bere epaimahaia izango du. Epaimahai horiek, UPV/EHUko irakasleek eta literaturaren munduan aditu eta izen aitortuko espezialistek osatuko dute, aurkeztutako idazlanen literatura kalitatea balioetsi eta, nork bere jakintza eta leialtasunari men eginik, ebazpena emango dutelarik.

Lehiaketako epaimahaiaren osaerak errespetatu beharko du generoaren egungo ikuspegiak eskatzen duen parekotasuna.

 

8.- Balioespena eta sariaren ebazpena

Idazlanak balioesteko, epaimahaiak, gutxien dela, honako irizpide hauek hartuko ditu aintzat:

  1. Gaiaren edo edukiaren originaltasuna.
  2. Testuaren literatura kalitatea.

Epaimahaiek bere osakideen gehiengo soilaz hartuko dute saria emateko erabakia eta apelaezina izango da. Epaimahai bakoitzak deliberazioetan sortutako gorabehera guztiak ebatziko ditu.

Epaimahaiek hala erabakiz gero, sariak emateke utz daitezke.

Sarien ebazpena 2019ko maiatzaren 20an jakinaraziko da eta UPV/EHUren iragarki tauletan eta webgunean argitaratuko da. Era berean, ebazpenaren berri emango zaie hedabideei.

 

9.- Jabetza intelektuala

Idazlanak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako campuseko errektoreordetzaren jabetzakoak izango dira eta argitara eman eta erreproduzitu ahal izango ditu, apirilaren 12ko 1/1996 legegintzako errege dekretuak 14. artikuluan egile gisa aitortutako eskubide besterenezinak ukitzeke.

 

EPAIMAHAIAREN EBAZPENA (2019)

EPAIMAHAIAREN EBAZPENA 2019 (erderaz)

Epaimahaia: Jesús Camarero Arribas, Mª José García Soler, Juan de la Cruz Ramos

Izenburua:  MASCOTAS

Egilea: Antonio Tocornal Blanco

 

EPAIMAHAIAREN EBAZPENA 2019 (euskeraz)

Epaimahaia: Amaia Ibarraran, Itziar Txurruka eta Koldo Biguri

Izenburua: 

Egilea:

SARIA HUTSIK GERATU DA

Dokumentua informazio gehigarriarekin: