otros_trámites Duplicate 1

Beste Tramiteetarako Inprimakiak

Eskaririk egin nahi baduzu, beheko zerrendako agiriak inprima ditzakezu bertotik. Gero, kasu bakoitzean eskatzen den dokumentazioarekin batera eta dagokion epean, ikastegiko Idazkaritzan aurkez ditzakezu, horretarako finkatuta dagoen ordutegian.

E-mail baten bidez ere bidal ditzakezu eskariak:

secretaria.afd@ehu.eus

Eskaerak

Ziurtagiriak