traslados

Leku Aldaketaren bidez UPV/EHUn Sartzea

EPEA: Ekainaren 20tik uztailaren 1era Hezkuntza eta Kirol Fakultateko idazkaritzan.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK

 1. Dekanoari eskaria behar bezala betetako inprimaki ofizialean.
 2. UBI/HSAOL eta/edo Sarrera-Probetako kalifikazioak (Hauta-proba)
 3. N.A.N.aren fotokopia.
 4. Unibertsitate-ikasketen akademi ziurtagiri pertsonala, kalifikazioak eta deialdi-kopurua adieraziz. (UPV/EHUko ikasleek ez dute aurkeztu behar ziurtagiri hau).
 5. Euskara egiaztatzeko agiria (B2).

BALDINTZAK

 1. Lehenengo maila oso-osorik gaindituta izatea edo 60 kreditu.
 2. Iraute-arauetan zehaztutako deialdiak agortuta ez izatea.
 3. Ikastegiko dekanotzak titulazio horretako lehenengo mailan sartzeko kopuru mugatuarekin bateragarria diren leku aldaketak onartu ahal izango ditu. Horretarako ikastegiko Akademi Antolakuntzako Batzordeak egindako irizpide objektiboak izango dira kontuan. Irizpideok iragarki oholean egongo dira jendaurrean izena emateko zehaztutako epea baino lehen.
   

Ikasleek, onartuak izan ondoren, espedientea ikastegi berrira aldatzea eskatu beharko dute jatorrizko ikastegian. Onespen-gutuna eraman beharko dute horretarako.

1) atalean zehaztutako baldintzak betetzen ez dituzten eskabideak plazak esleitzeko aipatutako 69/2000 EDn zehaztutako araudi orokorraren menpe geratuko dira. Horrela, bada, onespen-eskabidea (izena emateko orria) egin beharko dute Leioako Ikasleen Atalean edo Arabako edo Gipuzkoako errektoreordetzatan. Ikasle horiei espediente berria egingo zaie 1. mailarako aurkeztutako agiriak oinarri hartuta; nahitaez aldatu beharko dute lekuz espedientea.

Espedientea aldatzeko eskaerak ebaztea dela eta, Eskolako Akademia Antolakuntza Batzordeak ondokoa adostu du:

 • Diplomatura ikasketak segitzeari dagokienez, Hezkuntza eta Kirol Fakultateaz kanpotik datozen ikasleen eskaerarik ez onartzea.
 • Graduko ikasketei dagokienez, ondoko irizpideak onartzen dira:
  • Onartutako eta libre gelditzen diren plaza kopuruak egokitzea.
  • Eskaerak plaza libreak baino gehiago izanez gero, eskaera duenaren espediente akademikoak lehentasuna izango du; ondoren, behar den moduan argudiatutako eta dokumentatutako bestelako egoerak ere kontuan hartuko dira.

LEHEN HEZKUNTZA HIRUELEDUNAREN TALDEKO BALDINTZA GEHIGARRIAK

Lehen Hezkuntza Hirueleduneko graduari eragiten dioten sarbideak eta lekualdatzeak ebazteko, indarrean dagoen ikasturteko Graduko Ikasketen Gestiorako Arautegiko 7a) artikulua aplikatuko da.  Ikasleek sartzeko eskaera egin beharko dute, aipaturiko artikuluan jasotako prozedura jarraituz.