Ikerketaren arloko errektoreordea

José Luis Martín González - Curriculum vitae

 

Harremenetarako

Idazkaria:

Kokapena:

Errektoretza

Posta helbidea:

Sarriena, z/g  48940-Leioa (Bizkaia)

 

Eskuduntzak

 • UPV/EHUn ikerketa jarduera programatzea eta bultzatzea.
 • UPV/EHUk parte hartzea ikerketa jardueretan eta deialdi lehiakorretan, mota guztietako erakunde pribatu zein publikok, bertako zein beste herrialde batzuetakoek, bultzatuak edo deituak.
 • Estatutuetako 97. artikuluak eragindako kontratuak sinatu eta gainbegiratzea, egoki denean.
 • Irakasleen ikerketa jardueraren ebaluazioa.
 • Ikerketako Zerbitzu Nagusiak eta azpiegitura zientifikoak
 • Unibertsitate biblioteka eta informazio zientifikoa eta dokumentazioa erabiltzeko baliabideak.
 • Ikerketa jardueraren etika.
 • Ikerkuntzaren inguruko programa, beka eta laguntzei buruzko erabakiak eta berauen onuradunei buruzkoak.
 • Unibertsitatearen ordezkaritza, UPV/EHU kide duten erakundeen gobernu organoetan (bereziki ZTBES), beste errektoreordetza batzuei legokiekeen ordezkaritza espezifikoa ezertan ukitu gabe.
 • Hitzarmen eta akordioen sinatzea, bere eskumeneko gaietan erakunde publiko eta pribatuekin ikerkuntza, transferentzia eta berrikuntza sustatzearren, Garapen Zientifikoaren eta Transferentziaren arloan eskumenik duen errektoreordetzarekiko koordinazioan.
 • Ordezkaritza eta lankidetzarako harremanak, erakunde publiko eta pribatuekin ikerkuntza, transferentzia eta berrikuntza sustatzeko, beste errektoreordetza batzuei legokiekeen eskumena ezertan ukitu gabe.
 • Unibertsitate institutuak eta UPV/EHUren ikerkuntzarako bestelako egiturak.