idazkaritza-nagusia_dokumentuen-legeztapena_UPV/EHUk emandako beste titulu eta dokumentu batzuk

UPV/EHUk emandako beste titulu eta dokumentu batzuk

 • Titulua eskuratzeko tasak ordaindu izanaren gordekina.
 • Unibertsitateen berezko tituluak
 • Hautaprobetako txartela
 • Unibertsitateko ikasketen ziurtagiriak, unibertsitateari atxikitako ikastegi bateko zuzendari edo idazkariak sinatuak. Unibertsitateko agintari akademikoen eskuzko sinadura (onespena) izan behar dute.
 • Titulua homologatzeko proba / unibertsitateko gaitasun proba gainditu izanaren ziurtagiria. Ez du titulurik ematen, Espainiarako baino ez du balio.
 • Homologazio egiaztagiria (dokumentu hau ere ezin daiteke notario bidez legeztatu; Espainiarako baino ez du balio).
 • Hezkuntza Ministerioa ez den beste ministerio edo organismo batek emandako tituluak (dagokien ministerioko organo eskudunak legeztatu beharko ditu).
 • Osasun ikasketetako espezialitatea esleitzeko agindua/izendapena. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak emandako ordezko ziurtagiria legeztatuko da.
 • Eliz ikasketen eta haien programen ziurtagiriak. Ondorio zibiletarako, dagozkien eginbideak dauzkaten tituluak baino ez dira egiaztatuko.
 • Ikaslearen bizitza akademikoaren gorabeheraren bat egiaztatzen duten ziurtagiriak (matrikula, bekak, laguntzak, truke kulturalak, sari bereziak eta abar).
 • Ikastegiaren ziurtagiriak

PROZEDURA

 1. Hagako hitzarmena sinatu duten herrialdeak 

  • Errektoreak sinatutako ziurtagiria (UPV/EHUko Idazkaritza Nagusian eskatu)

  • Notarioak dokumentua sinatu duten agintari akademikoen sinadurak egiaztatzea.

  • Notarioaren sinadura bera kide den notarioen elkargoko dekanoak egiaztatzea eta Hagako zigilua ezartzea ziurtagirian.

 2. Hagako hitzarmena sinatu ez duten herrialdeak edo Andres Bello   hitzarmena sinatu dutenak

  • Errektoreak sinatutako ziurtagiria (UPV/EHUko Idazkaritza Nagusian eskatu)

  • Notarioak dokumentua sinatu duten agintari akademikoen sinadurak egiaztatzea. .

  • Notarioaren sinadura bera kidea den notarioen elkargoko dekanoak egiaztatzea.

  • Legeztapena bera.

   • Justizia Ministerioak

   • Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioak

  • Aurreko sinaduren egiaztapena

   • Dokumentuak ondorioak sortu behar dituen herrialdeko Espainiako ordezkaritza diplomatiko edo kontsularrak.

UPV/EHUk emandako beste titulu eta dokumentu batzuk

HAGAKO HITZARMENEKOAK

BIZKAIA

 1. Andres M. Urrutia Badiola notarioa
  Rodriguez Arias k., 6, 3. solairua, 1. bulegoa
  48008 Bilbo
  Tf.: 944 790 900 Faxa: 944 790 858
  e-maila:urrutianot@garmanur.e.telefonica.net
 2. Euskal Herriko Notario Elkargo Txit Prestua 
  Henao k., 8
  48008 Bilbo
  Tf.: 944 240 560/ 944 240 194
  Faxa: 944 232 110

GIPUZKOA

 1.  Carvajal, Gabarain eta García Jalón notarioa
  Askatasunaren hiribidea 10, 4.a
  20004 Donostia
  Tf.: 943 421229
  e-maila: info@avenida10notaria.com
 2. Donostiako Notario Ordezkaritza Garibai k. 34 , 2.a
  20004 Donostia
  Tf.: 943 427 860

ARABA

 1. Mª del Camino López de Heredia San Julián notarioa
  Álava jenerala k., 13, 15
  01005 Gasteiz
  Tf.: 945141999 Faxa: 945142617
  e-maila:mclopez-heredia@correonotarial.org
 2. Gasteizko Notario Ordezkaritza
  Ana González-Moral
  Álava jenerala ,18-2º 
  01005 Gasteiz
  Tf.:  945 144 730
  Faxa: 945 144 730

HAGAKO HITZARMENEKOAK EZ DIRENAK

 

Notarioaren izapidea

Ikus Hagako Hitzarmenean agertzen diren helbideak

Notario Elkargoaren izapidea

Ikus Hagako Hitzermenean agertzen diren helbideak

Justizia Ministerioa

Sección de Legalizaciones
Oficina Central de Atención al Ciudadano
c) Bolsa, 8. 28012 Madrid
Telf.: 902 007 214

Kanpo Harremanetako eta Lankidetzako Ministerioa

c/ Juan de Mena, nº 4. Madril
Telf.: 91 379 16 10 y 91 379 17 00
Hitzordua eskatu hemen: http://www.maec.es/

Dokumentuak ondorioak sortu behar dituen herrialdeko Espainiako ordezkaritza diplomatiko edo kontsularra

 

Informazio gehiagorako, begiratu Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioaren web orrialdea.