Gobernantza, jasangarritasuna eta etika

Gobernantza, jasangarritasuna eta etika Governance, sustainability and ethics
Gobernu korporatiboa, jasangarritasuna, etika, aniztasuna, ESG, generoa, familia-enpresa Corporate governance, sustainability, ethics, diversity, ESG, gender, family business
Ikertzaileak Research staff
 • Amaia Maseda (Ikertzaile nagusia)
  Irakasle Titularra
  Finantza Ekonomia I
  UPV/EHU

 • Txomin Iturralde
  Irakasle Titularra
  Finantza Ekonomia II
  UPV/EHU

 • Valeriano Sanchez-Famoso
  Irakasle Agregatua
  Finantza Ekonomia I
  UPV/EHU

 • Mikel Alayo
  Irakasle Atxikia
  Finantza Ekonomia I
  UPV/EHU

 • Maite Cubas
  Irakasle Atxikia
  Finantza Ekonomia I
  UPV/EHU

 • Amaia Maseda (Principal investigator)
  Associate Professor
  Department of Financial Economics I
  University of the Basque Country (UPV/EHU)

 • Txomin Iturralde
  Associate Professor
  Department of Financial Economics II
  University of the Basque Country (UPV/EHU)

 • Valeriano Sanchez-Famoso
  Associate Professor
  Department of Financial Economics I
  University of the Basque Country (UPV/EHU)

 • Mikel Alayo
  Assistant Professor
  Department of Financial Economics I
  University of the Basque Country (UPV/EHU)

 • Maite Cubas
  Associate Professor
  Department of Financial Economics I
  University of the Basque Country (UPV/EHU)

Harremanetarako Contact