Proiektuak eta kontratuak

Proiektuak eta kontratuak

2021 urtea

 1. “Análisis del perfil de innovación de las empresas vascas (2)” kontratua. 2020ko edizioa. Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentziarentzat egindako lana. (Esp. Zk.: Euskoiker: TR41488) (2.500 euro). IK: Jon Charterina. 2020-10-18tik 2021-03-01era.
 2. “Asesoría técnica en labores fundacionales de Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y el Desarrollo en Economía FESIDE” kontratua (8.263,53 euro). IN: José Domingo García Merino. 2020-01-01etik 2021-03-30era.
 3. “Contabilidad Social para los Stakeholders: mapa y valor de mercado” kontratua, (1.400 euro). IN: Leire San José Ruiz de Aguirre. IK: José Domingo García Merino. 2020-05-01etik 2021-09-30era.
 4. “Proyecto Emplea” kontratua, (Esp. zk.: TR41568), Asociacion de Investigacion y Desarrollo del Emprendimiento ‐AIDE, (15.000 euro). IN: María Saiz. 2020-06-01etik 2021-03-30era.
 5. “Jornada formativa sobre el sector del juego en la CAPV” kontratua Jolaserako Makinen Enpresen Gipuzkoako Elkartearekin (AGUIMAR), (Esp. zk.: FR60431), (300 euro). IN: Macarena Larrauri. 2021-02-03..
 6. “Análisis Empírico de los Honorarios de los Administradores Concursales en España” kontratua Konkurtso Administratzaileen Elkarte Profesionalarekin (ASPAC), (14.898,82 euro, BEZa kanpo). IN: Leire San José. IK: José Domingo García Merino. 2020-06-01etik 2022-05-30era.
 7. “GEM Bizkaia 2020-2021” kontratua Euskoikerrekin (Esp.: TR41554) (10.500 euro). IN: María Saiz. IK: Jon Hoyos, Jose Luís González Pernía eta Iñaki Peña Legazkue. 2020-06-01etik 2021-12-31ra.
 8. “El observatorio de las empresas asociadas del sector del juego y las apuestas de la CAPV. Creación e implementación del sistema de información para la toma de decisiones basado en investigación, recopilación, análisis, y estudios de evaluación” kontratua Jolaserako Makinen Enpresen Gipuzkoako Elkartearekin (AGUIMAR), (Exp.: AS20697), (29.400 euro + BEZa). IN: Macarena Larrauri. 2021-04-15etik 2021- 08-15era.
 9. “Impacto económico de la implantación del sistema (TBAI) en las empresas de máquinas de autoservicio (vending) del T.H. de Gipuzkoa. Diagnóstico de la situación competitiva de las empresas y acciones a adoptar” kontratua URKOTRONIK VENDING, SLrekin, (Esp.: AS20735), (16.480,15 euro + BEZa). IN: Macarena Larrauri. 2021-11-30etik 2022-02-15era.
 10. “Análisis de las condiciones para la creación de una asociación para el impulso del desarrollo económico de la industria del deporte en la CAV” kontratua Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarekin (Esp. zk.: TR41601), (18.089,50 euro). IN: Jon Landeta. IK: Jon Barrutia, Marisol Esteban eta Jesús María Valdaliso. 2021-02-17tik 2021-09-30era.
 11. UPV/EHUko ikertaldeei laguntzak emateko deialdia (2017), Gobernu Kontseiluak 2017ko ekainaren 15ean onartua (Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 2koa). (GIU17/012) (13.850 euro). IN: Mikel Olazaran. IK: Eneka Albizu, Cristina Lavía, Beatriz Otero eta Oihana Valmaseda.
 12. Euskal Unibertsitate Sistemako ikertaldeen jarduerak babesteko laguntzak emateko deialdia, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza eta Unibertsitate Sailak emana (2019-2022) (IT1351-19). Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordearen aldeko ebazpena (B motako taldea, finantzazio gabe), 2019ko uztailaren 24koa (146. EHAA, uztailaren 31koa). IN: Mikel Olazaran Rodríguez. IK: Eneka Albizu, Cristina Lavía, Beatriz Otero eta Oihana Valmaseda.
 13. UPV/EHUko proiektu estrategikoen deialdia, 2021-2023, “Análisis de la validez del Mentoring como instrumento de desarrollo directivo” (PES19/49). IN: Jon Landeta. IK: Eneka Albizu eta Pilar Fernández Ferrín.
 14. UPV/EHU-Fundación Vital Fundazioa ikerketa-proiektuen 2020ko deialdia. 2020-2021. “Variables determinantes del éxito en los programas de mentoring: análisis de los efectos mediadores y moderadores”. (VITAL 20/07), (1.143 euro). IN: Pilar Fernández Ferrín. IK: Jon Landeta, Eneka Albizu eta Miguel Ángel Peña.
 15. 2020ko lankidetza proiektuen deialdiko proiektua (COLAB20/05), “Enpresa Institutua: a collaborative project to improve research and transfer of knowledge” (23.760 euro). IN: Aitziber Lertxundi eta Covadonga Aldamiz-echevarría. IK: Enpresa Institutuko 23 kide. 2021-01-01etik 2022-12-31ra.
 16. Ikerketa proiektua, Europako Batzordea. “The role of European National Health Services in the Enhacement of sustainable food systems” programme (H2020- MSCA-EF), (241.398,72 euro). IN: Mirene Begiristain eta Jon Landeta, eta beste hiru. 2019-05-06tik 2022-05-05era.
 17. Ikerketa proiektua, I+G+Bko Plan Nazionalaren Ikerketa Proiektuen Deialdia (CSO2017-88354-R). “La Calidad Institucional del Sistema de Innovación: valores, gobernanza y contribuciones al desarrollo de las instituciones de I+D y Educación Superior en España” (48.000 euro). IN: Manuel Fernández Esquinas (IESA- CSIC) eta Manuel Pérez Yruela (IESA-CSIC). IK: Oihana Valmaseda.
 18. Ikerketa proiektua, UPV/EHU eta Vital Fundazioaren arteko ikerketa proiektuetarako deialdia (2020). Ebazpena, 2020ko ekainaren 29koa. “Variables determinantes del éxito en los programas de mentoring: análisis de efectos mediadores y moderadores” (4.000 euro). IN: Pilar Fernández. IK: Jon Landeta, Eneka Albizu eta Miguel Ángel Peña. 2020-07-29tik 2021-06-28ra.
 19. “Social capital: recurso para la generación de valor en la empresa familiar”. Erakunde finantzatzailea: Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa (RTI2018-097579-B-I00). Entitate parte-hartzaileak: UPV/EHUko Finantza Ekonomia I Saila eta Finantza Ekonomia II Saila. (39.600 euro). IN: Maseda, Amaia. IK: Aparicio, G. eta Iturralde, T. 2019-01-01etik 2021-01-01era.
 20. Normalización de la contabilidad social orientada a las decisiones públicas para la sostenibilidad, (US20/11), (45.000 euro) GEAccounting elkarteak, Lantegi Batuak erakundeak eta UPV/EHUk finantzatua. IN: San-José, L. IK: Urionabarrenetxea S.; Ruiz-Roqueñi, M.; Beraza, A., Lazkano, L.; Barrutia, J. eta beste bi. 2020-11-01etik 2022-10-30era..
 21. UPV/EHUren Unibertsitatea-Enpresa-Gizartea Proiektuak 2021 (US21/04), “Las competencias del/la economista digital en el contexto de la Agenda Basque Country 2030”. Ekonomisten Euskal Elkargoak eta UPV/EHUk finantzatua (12.250€) IN: Periáñez, I. eta Luengo, María Jesús. IK: José Domingo García eta Julián Pando.
 22. Euskal Unibertsitate Sistemako ikertaldeen jarduerak babesteko laguntzak emateko deialdia, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza eta Unibertsitate Sailak emana (IT1351-19). 2019-2022. Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordearen aldeko ebazpena (B motako taldea, finantzazio gabe), 2019ko uztailaren 24koa (146. EHAA, uztailaren 31koa). IN: Mikel Olazaran Rodríguez. IK: Eneka Albizu.
 23. UPV/EHUren 2021eko proiektu estrategikoak. “El comercio electrónico como catalizador de los medios de pago” (PES21/84) ,(1.740,22 €). IN: José Domingo García. IK: Txomin Iturralde Jainaga, Nerea San Martin Albizuri eta Leire San Jose Ruiz de Aguirre. 2021-12-01etik 2025-11-30era.
 24. “Estrategia del Comercio Vasco 2030 y Plan de Comercio Vasco 2021-2025” kontratua Ikertalderekin, (24.235,29 + BEZa). IN: Pilar Zorrilla Calvo. IK: Gloria Aparicio de Castro. 2022-01-07tik 2022-10-31ra.
 25. “EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y DE BASE TECNOLÓGICA CAPV‐BIZKAIA” kontratua Euskoikerrekin (Ekintzailetzaren Euskal Behatokia),(Esp.: TR41791) (10.500 euro). IN: María Saiz. IK: Jon Hoyos, Jose Luís González Pernía eta Iñaki Peña Legazkue. 2021-09-01etik 2022-03-30era.
 26. “Global Entrepreneurship Monitor CAPV 2020-2021” kontratua Euskoikerrekin (Ekintzailetzaren Euskal Behatokia) (Esp.: TR41789) (9.471,07 euro). IN: María Saiz. IK: Jon Hoyos, 2021-01-01etik 2021-10-30era.
 27. “Global Entrepreneurship Monitor Gipuzkoa 2020-2021” kontratua Euskoikerrekin (Ekintzailetzaren Euskal Behatokia) (Esp.: TR41716) (3.500 euro). IN: María Saiz. IK: Jon Hoyos, 2021-01-01etik 2021-10-30era.