IRAKASLE-IKERTZAILEAK

IRAKASLE-IKERTZAILEEN ZENBAIT IZAPIDE

(kontratuak, erretiroak, hirurtekoak, bosturtekoak, seiurtekoak, Muface, baimenak, amatasuna eta aitatasuna, txanda kontratua eta abar)

Irakasle funtzionarioak

(Katedradunak eta titularrak)

946012073-5032-2056

neg.profesorado-funcionario@ehu.eus

Lan kontratudun irakasleak

(osoa, agregatua, IVEFeko irakaslea, atxikia, laguntzailea, elkartua, bitarteko lan kontratuduna, lankidea, bisitaria, emeritua)

946012188-2054-5070-8359

neg.profesorado-contratados@ehu.eus

Ikertzaile iraunkorrak eta aldi baterakoak

(ikertzaile iraunkor doktorea, PIC, Zientziaren legeko 21. eta 22. art., doktorego aurrekoa, doktorego ondorengoa)
946015026-5069-2076

neg.investigadores@ehu.eus

DEIALDIAK ETA LEHIAKETAK

Irakasle iraunkorren eta ikertzaile iraunkorren plazak

(Katedradun plazak, unibertsitateko titularrenak, osoenak, agregatuenak eta ikertzaile  iraunkorrenak)

946013521-5048

permanentes-pdi.convocatorias@ehu.eus

Aldi baterako irakasleen plazak

(Elkartuak, atxikiak eta laguntzaileak)

946018144-8143-8070

temporales-pdi.convocatorias@ehu.eus

Aldi baterako ikertzaileen plazak

Zientziaren legeko 21. eta 22. art., lan eta zerbitzu kontratuak (PIC)

946018394-3520

pic.convocatorias@ehu.eus

Irakasle-ikertzaileen poltsak (ordezkoak) 946012066-5046

bolsas-pdi.convocatorias@ehu.eus

IRAKATS GAITASUNA ETA BETEBEHARRAK

Jardun Akademikoaren Plana

Irakats gaitasunari eta betebeharrei buruzko galderak (JAP)
946012183-2192

pda.ppdi@ehu.eus

SAILEK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK ORDEZKOAK ESKATZEKO EDO IRAKASLEEN PLAZETARAKO (ALDI BATERAKOAK EDO IRAUNKORRAK)*

Ordezkoak

Eskariak: aldi baterako IRI plazak

Eskariak: IRI iraunkorren plazak

946012148 – 2187 - 2078

gestion.vicer.pdi@ehu.eus

* Irakasle-ikertzaileen zirkularrean daude zehaztuta epeak

IKUSKARITZA ZERBITZUA

Ikuskaritza Zerbitzua 946012152-2215-5049

inspeccion@ehu.eus

IRIen BESTE IZAPIDE BATZUK

Ordainsari gehigarriak 946012207

complementos.pdi@ehu.eus

Ohorezko irakasleak  

vicer.pdi@ehu.eus

Gizarte Segurantzako bajak (Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko IRIak) 946015047-5063

segsocial@ehu.eus

Nominak 946012194-2193

unidad.nominas@ehu.eus

Laneko osasuna  

medikua@ehu.eus