INFORMACION_CIRCULAR_DEL_PROFESORADO

IRAKASLE-IKERTZAILEEN GESTIORAKO IBILTORRIA

 

  • IRAKASLEEN KUDEAKETARI BURUZKO ZIRKULARRA. 2024/2025 IKASTURTEA

1.- Behin betiko bajagatik hutsik dauden plaza finkoen izaera aldatzea

2.- Behin betiko bajagatik hutsik dauden irakasle ez-finkoen plazak

3.- Irakats ahalmena handitzea edo txikitzea

4.- Irakasle katedradunen edo osoen plazak

5.- Irakasle agregatuen, titularren eta ikertzaile doktore finkoen plazak

6.- Integrazioak eta berritzeak

7.- Ikastegia, saila, jakintza arloa edo hizkuntza eskakizuna aldatzea

8.- Irakasle elkartuen plazen deialdia

9.- Irakasle emerituak, bisitariak eta itzal handikoak

10.- Ikerbasque irakasle bisitariak

11.- Lizentzia sabatikoak

OHARRAK

  • Aurkezteko modua: Kontuan hartuko dira soil-soilik helbide honetara bidalitako eskaerak: gestion.vicer.pdi@ehu.eus edo horren ordez ezarriko den prozedura telematikoz bidalitakoak.
  • Ezohiko epeak: Irakasle-ikertzaileen arloko errektoreordeak epeak luzatu edo aldatu ahal izango ditu, oro har edo sail jakin batzuei begira, irakats plangintzaren egutegia betetzeko,programa kontratu bat betearazteko edo beste arrazoi batzuk tarteko.Oro har, ez da onartuko erreferentzia epeetatik kanpo jasotako eskaerarik. Nolanahiere, behar bezala justifikatutako kasuetan eta salbuespen modura, Irakasle-ikertzaileen arloko errektoreordeak aukera izango du epez kanpo jasotako eskaerak Gobernu Kontseilura bideratzeko, onar ditzan. Halakoetan, sailak txosten batean azalduko du zergatik ez den proposamena epe barruan aurkeztu.