Gradu amaierako lana

Gradu Amaierako Lana (GRAL) ikasleak nahitaez egin beharrekoa da eta 18 kreditu ditu. (2020/10/30an Fakultateko Batzarrak onartua)

GRAL gauzatzeko, ikasleek, banaka, proiektu bat egin behar dute, zuzendari baten edo gehiagoren gidaritzapean, eta bertan graduko ikasketa aldian jasotako prestakuntza gaiak eta lortu dituzten ahalmen, gaitasun eta trebetasunak bildu eta garatuko dira.

Kimika Graduko (UPV/EHU) Gradu Amaierako Lana egin eta defendatzeari buruzko arautegian jasota daude lan hori egin egin, defendatu eta ebaluatzeari buruzko irizpideak, baldintzak eta jarraitu beharreko prozedurak.

 

2020/21 IKASTURTE AKADEMIKOA

GRADU AMAIERAKO LANEN MATRIKULA ETADEFENTSA EGITEKO DATAK

 

Deialdia

Matrikula egiteko epeak, GAUR-en defentsa eskaera eta Memoria ADDI-ra igotzea (1. oharra)

Zuzendarien txostenak GAUR-era igotzea eta Memoriak ADDI-n balioztatzea

Defentsa egiteko epea

Urria (4. oharra) Idazkaritzan galdetu   Urriak 1
Martxoa Otsailaren 15tik 17ra arte Otsailaren 19ra arte Martxoaren 8tik 11era
Uztaila Ekainaren 24tik 28ra arte Ekainaren 30ra arte Uztailaren 12tik 16ra (2. oharra)
Abuztua (defentsak irailan) Irailaren 1tik 3ra arte Irailaren 4ra arte Irailaren 16tik 22ra
Iraila (defentsak urrian) Defentsa eskaera Urriaren 1 arte Urriaren 2ra arte Urriaren 6etik 8ra (3. oharra)

 

1.- OHARRA: GRALaren matrikula graduko titulua lortzera bideratutako gainontzeko kreditu guztiak gainditu eta gero egingo ahal da. Ikasleak, ondoren, defentsa eskatu behar du GAURen, Fakultateko web gunean eskura dagoen "GAUR Gidaliburua Gradu Amaierako Lanetako ikasleentzat" deritzan dokumentuan azaltzen den moduan. Defentsa eskaera egiteko epea amaitu baino lehen, Memoriaren kopia bat (pdf formatuan) igo behar da ADDIra.

2. OHARRA: Defentsarako epe hau soilik aplikagarria da graduko titulua lortzera bideratutako gainontzeko kreditu guztiak ezohiko deialdia baino lehen  gainditu  dutenentzat.

3. OHARRA: Defentsarako epe hau soilik aplikagarria da, azken irakasgaia uztailean gainditu izanik, GRALa abuztuan gainditu ez dutenentzat, edota, beharko balitz, mugikortasun programetako ikasleentzat.

4. OHARRA: Defentsarako epe hau soilik aplikagarria da Ebaluazio Bereziaren Eskaera bidez azken ikasgaia irailean gainditu dutenentzat. ​​​​​​​

 

ARAUDIAK:


GIDALIBURUAK:

 

GRAL IMPRIMAKIAK: