Sailak

UPV/EHUko Estatutuetako 133. artikuluaren arabera, Sailak irakaskuntzako eta ikerketako unitateak dira, eta sailen ardura da jakintza eremu batean edo gehiagotan eta ikastegi batean edo gehiagotan irakaskuntza koordinatzea UPV/ EHUko irakats programazioari jarraituz . Era berean, sailen zeregina da irakasleek eta ikertzaileek irakaskuntzaren eta ikerketaren arloan dituzten jarduera eta ekimenak bultzatzea. Arautegi hau aplikatuz, sail-egitura berria ezarri da. Honekin bat eginez, Fakultatea ondoko sail hauek osatzen dute:

POLIMERO ETA MATERIAL AURRERATUAK: Fisika, Kimika eta Teknologia

  • Zuzendaria: Agustin Etxeberria Lizarraga
  • Idazkaria: Joseba Iñaki Juaristi Oliden
  • Webgunea: Polimero eta material aurreratuak: Fisika, Kimika eta Teknologia.

KIMIKA APLIKATUA

Sail hau osatzen duten arloak hauek dira: Biokimika, Ingeniaritza Kimikoa, Mikrobiologia, Kimika Analitikoa, Kimika Ezorganikoa eta Petrologia.

  • Zuzendaria: Rosa García Arrona
  • Idazkaria:  José Manuel Seco Botana
  • Webgunea: Kimika Aplikatua

KIMIKA ORGANIKOA I

Sail hau jakintza arlo bakarrak osatzen du eta geografi arrazoiak medio Ataletan artikulatzen da (Araba eta Gipuzkoako Atalak).

  • Zuzendaria: Maria Antonia Mielgo Vicente (Donostia)
  • Idazkaria: Nerea Alberro Osa
  • Webgunea: Kimika Organikoa

Fakultateko irakaskuntzako pertsonalaren artean, UPV/EHUko beste Sailei atxekitako zenbai irakasle ere ba dago.