KREDITUEN ONARPENA KIROL JARDUERETAN

GRADUKO ETA LEHENENGO ETA BIGARREN ZIKLOKO IKASKETEN GESTIORAKO ARAUDIA. - V. KAPITULUA AUKERA ASKEA

- 1393/2007 Errege Dekretua baino lehenagoko ikasketa-planetan (pdf, 97 Kb)

GRADUKO IKASKETETAN KREDITUAK TRANSFERITU ETA ONARTZEKO ARAUTEGIA -

 - E.E.A.A., 2012ko ekainaren 19a (pdf, 267 Kb)

- I. eranskina (koadro) (pdf, 167 Kb)

- II. eranskina (2012-05-16ko Gobernu Kontseiluan onartua) (pdf, 86 Kb)