IBILI-BEREZI

UNIVERSIDAD DE PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO IKERTZAILEEN, IRAKASLE IKERTZAILEEN ETA ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN KOLEKTIBOAREN OSASUN LAGUNTZAKO ETA BIDAIAKO LAGUNTZAKO POLIZA

1. ASEGURATUTAKO KOLEKTIBOA

Ondoren aipatuko ditugun hauek aseguratu izaera izango dute ondorio guztietarako:

 • Irakasle ikertzaileek (IRI).
 • Administrazio eta zerbitzuetako langileek (AZPko langileak).
 • Gobernu organoek eta zuzendaritza organoek.
 • Unibertsitatean ohorezko titulu gisa lanak egiten dituzten pertsona fisikoek, baldin eta pertsona horiek irakasle, ikerketa edo lankidetza funtzioa betetzen badute.
 • Kontratu bidez edo gabe, Unibertsitatearen kontura funtzio edo lan motaren bat egiten duen beste edozein pertsona fisikok edo juridikok.

2. PRIMAK

PRIMAk
  Europa Munduko beste leku bat Estatu Batuak
Astero 12 € 25 € 39 €
Gehienera 3 hilabete 120 € 175 € 285 €
Gehienera urte 1 270 € 355 € 585 €

 

3. ESTALITAKO ARRISKUAK

 • Gaixotasun eta/edo istripu baten ondorioz 100.000,00 euro arteko osasun laguntza atzerrian.
 • Aseguratua bizi den herrialdean mediku, farmazia edo ospitaleratze gastuen segida 3.000 euro arte.
 • Premiazko odontologia gastuak atzerrian, 1.000 euro arte.
 • Gaixotasun eta/edo istripu kasuan, egonaldia luzatu beharrak eragindako gastuak 100 euro/egun arte, gehienez 10 egun.
 • Gaixotasun edo istripu baten ondoriozko osasun garraioa, baita gorpuzkien garraioa ere bere ohiko etxebizitzaraino.
 • Gaixotasun eta/edo istripu baten ondorioz aseguratuak 5 egun baino gehiago ospitaleratua egon beharko balu, senitarteko bat bertara joateko gastuak.
 • Aseguratua dagoen pertsonak 5 egun baino gehiago ospitalean geratu behar badu, egunero eta istripuaren lehen egunetik hasita, senitarteko horren egonaldi gastuak, eguneko 100,00 euro arte.
 • Aberriratzeagatik edo heriotzagatik aseguratua ordezkatzea.
 • Bidaien informazio zerbitzua.
 • Premiazko mezuak helaraztea.
 • Botikak bidaltzea.
 • Zonara medikua edo mediku taldea bidaltzea.
 • Bilaketa eta salbamendua 20.000 euro arte
 • Ekipajea ebastea, kaltetzea edo lapurtzea, 1.500 euro arte.
 • Ekipajea entregatzean 4 ordutik gorako atzerapena, 300 euro arte.
 • Ekipajeak aurkitzeko eta bidaltzeko laguntza.
 • Atzerrian ahaztutako objektuak: 120,00 euro
 • 4 ordutik gorako atzerapena bidaian, egindako beharrezko gastuak, 300 euro arte.
 • Loturak galtzea, 300 euro arte.
 • Bidaia bertan behera geratzea, 600 euro arte.
 • Hirugarren mailara arteko senideen heriotzagatik edo ospitalizazioagatik aseguratua behar baino lehenago itzultzea.
 • Aseguratuaren lantokian edo etxean istripu larria gertatu delako aseguratua behar baino lehenago itzultzea.
 • Erantzukizun zibil pribatua: Gehienez, 1.000.000 euro

4. BAZTERKETAK

Polizatik kanpo geratzen dira ondorengo ezbehar hauek:

 • Poliza sinatu aurretik izandako istripuak edo gaixotasunak. (Bazterketa hori ez zaio aplikatuko atzerrian bidaia asistentziako bermeari, haiek premiazkotzat jotzen badira).
 • Aseguratutako pertsonak nahita eragindako edozein istripu edo gaixotasun, suizidioa, norberak eragindako lesioak edo miokardio infartua. (Bazterketa hori ez zaio aplikatuko atzerrian bidaia asistentziako bermeari, haiek premiazkotzat jotzen badira).
 • Profesional moduan edozein kirol praktikatzea.
 • Gerra deklaratua edo gabea, kommozio zibilak, matxinadak, bahiketa, gerra legea edo koarentena eta bere aldarrikapena, Kontsortzioaren estaldurari kalterik egin gabe.
 • Lurrikarak, uholdeak, sumendien erupzioak edo urakanak (Kontsortzioaren estaldurari kalterik egin gabe).
 • Erradiazioak edo energia nuklearraren efektuak.
 • Aldez aurretik aseguru etxeari jakinarazi ez zaizkion zerbitzuak eta aseguru etxearen baimena jaso ez duten zerbitzuak, behar bezala frogatutako ezintasun materialeko kasuak izan ezik.
 • Bidaiaren helburua mediku tratamendua jasotzea denean, pertsona aseguratuak edo bere kausadunek aseguratuaren gaixotasunak, istripuak edo heriotzak bidaiaren arrazoi den mediku tratamenduarekin loturarik ez duela behar bezala frogatzen ez bada.
 • Haurdunaldiaren diagnostikoa, jarraipena eta tratamendua, haurdunaldia norberaren borondatez etetea edo erditzeak.
 • Pertsonak menditik, leizetatik, itsasotik edo basamortutik erreskatatzea.
 • Tratamendu odontologikoak, oftalmologikoak eta otorrinolaringologikoak, premiazkoak ez badira.

 

5. KONTRATAZIOA

Ondare zerbitzua