inf_participacion

Parte-hartzeak

Parte-hartzeak 2020

Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020). “The development of Basque, English and Spanish oral expository skills by means of a trilingual didactic sequence”, SEDLL 2019, Iruña, 25-27, noviembre

Aldekoa, A., Manterola, I. & Idiazabal, I. (2020). “Vers l’intégration de langues minorisées dans des dispositifs didactiques visant l’apprentissage des compétences plurilingues", TRANSMETTRE LES LANGUES : POURQUOI ET COMMENT ?, Corti, Università di Corsica, online 2 et 3 octobre 2020

Diaz de Gereñu, L. & Bengoetxea, O. (2020). “Le multilinguisme et le défi des langues minoritaires : une expérience de formation des enseignants pour l`enseignement de l’oral.”. Transmettre les langues : Pourquoi et comment ?. Universidad de Pasquale-Paoli. Corti, università di corsica, 2 et 3 octobre 2020

Diaz de Gereñu, L. (2020). “ Berritzegunetako normalizazio teknikarien formakuntza saioa ”. UEUko Ulibarri programarako formakuntza. Berritzegune. Online.

Garaio, B. (2020). "L'escola basca: de l'activisme a la institucionalització i volta a l'activisme", Universitat de Vic-en emandako hitzaldia, martxoak 11n.

Garaio, B. (2020). “EuskarAbentura, gazteen aisialdiko hizkuntza ohituretan eragiten”, Euskal Soziolinguistika Jardunaldiaren baitan emandako hitzaldia, Eskoriatza: urriak 28.

Garcia, I. & Torralba, C. (2020). “Traducción e interpretación: una aproximación a las necesidades formativas de los profesionales”, XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SEDLL”, SEDLL 2019, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, Iruña, 25-27, noviembre

Idiazabal, I. (2020). "Malas linguas: activando falantes no s.XXI", jornadas sobre normalización lingüística que impulsa la Diputación de A Coruña: Mintzaldia  “La escuela y la revitalización de las lenguas amenazadas”  A Coruña,  2020/11/12.

Idiazabal, I. (2020). Hitzaldia: “17+1 Garapen Iraunkorrerako Helburua. Hizkuntza eta kultura aniztasunaren ekarpena garapen iraunkorrari / 17+1 Objetivo de Desarrollo Sostenible. Aportación de la diversidad lingüística y cultural al desarrollo sostenible”, UPV/EHUko Uda Ikastaroak (X28-20) Unibertsitatea eta Iraunkortasuna: eginkizun handi baterako bidaiari-lagunak,  online 2020/06/29-30. https://www.uik.eus/eu/curso-online-en-directo-universidad-y-sostenibilidad-companeras-de-viaje-para-una-gran-mision

Idiazabal, I. (2020). Hitzaldia: “Linguistic diversity, minority languages and sustainable development” "Hizkuntza aniztasuna, hizkuntza gutxiagotuak eta garapen iraunkorra”  liburuaren inguruan”, UPV/EHUko Uda Ikastaroak (G09-20) Hizkuntza gutxiagotuen biziberritzea eta garapen iraunkorra, Donostia, 2020/09/16-17.

Mendizabal, M. (2020). Hizkuntza indigenak ama lurra zaintzen liburuskaren euskarazko argitalpenaren aurkezpena

Mendizabal, M. (2020). NASAWE’SX YUWEJUY UMA KIWE NWE’WNA, Hizkuntza indigenak ama lurra zaintzen liburuskaren nasa yuwezko argitalpenaren aurkezpena.

Munarriz, A., Diaz de Gereñu, L. & Manterola, I. (2020). “Propuesta de transposición didáctica del género de la reseña científica para el desarrollo de las capacidades de escritura en alumnado universitario”. XXI. Congreso Internacional de la SEDLL. Nafarroako unibertsitate publikoa. Iruña, 25-27, noviembre

Ortega, A. & Zarraga, A. “Nasa yuwe”. Hitz adina mintzo Jardunaldiak. Oihaneder Fundazioa, Vitoria-Gasteiz, 2020 / 12/ 13.

Ortega, A. “Nasa yuwe: hizkuntza biziberritzea eta garapena”. Hizkuntza gutxituagotuen biziberritzea eta garapen iraunkorra. EHUko Uda Ikastaroa. Donostia, 2020 / 09/ 17-18.

Parte-hartzeak 2004-2010

Kongresu eta jardunaldietan parte hartzeak:

 • Esti Amorrortu (2010): "Erdaldunen euskararekiko aurreiritzi eta jarreren inguruko hainbat datu" III. Euskal Soziolinguistika Jardunaldian. Donostia, 2010.eko otsailak 26.

 • Belen Uranga (2010): "Euskararekiko jarreretatik erabilerara". Mahainguruaren koordinatzaile, Erramun Baxok, Iñaki Martinez de Lunak eta Pablo Sotesek parte hartu zutelarik. III. Euskal Soziolinguistika Jardunaldian. Donostia, 2010.eko otsailak 26.

 • Itziar Idiazabal (2010): "El Profesor de Lengua de Secundaria en un Contexto Multilingüe ¿Qué saberes necesita?", mahainguruan hizlari gonbidatua. II CONGRÉS INTERNACIONAL DE DIDÀCTIQUES 2010, Girona, 2010.eko otsaila.

 • Itziar Idiazabal (2009):"Hizkuntza aniztasuna ondare gisa UNESCOren ekimenetan: Euskal Herritik begiratu bat / La diversidad lingüística como patrimonio en las iniciativas de la UNESCO: una mirada desde el País Vasco". "Hizkuntzen Ekologia eta Garapen Iraunkorra" atalean. Eusko Ikaskuntzaren XVII. Kongresua. Vitoria-Gasteiz, azaroak 18-20.

 • Itziar Idiazabal & Margareta Almgren (2009): "L'apprentisage de la langue basque chez des enfants immigrants: l'influence de l'école et de l'entourage". Colloque International CEDICLEC. Lyon-St Etienne. 15-16 octobre 2009

 • Andoni Barreña (2008): "Proceso de unificación del euskara: experiencia de Euskal Herria (País Vasco)". Hizlari konbidatua.Congreso Nacional Lingüístico, de Guatemala. 2008ko azaroak 19-, Universidad San Carlos de Guatemala. Rigoberta Menchú Tum Fundazioa eta Yaljub'al Koti' kolektiboa.

 • Andoni Barreña (2008): "Tiempo de exposición a la lengua: un factor que influye en el desarrollo inicial del niño bilingüe". 4th International Conference on Speech, Writing and Context. Queretaro, México. Universidad Autónoma de Queretaro. 2008ko urriak 27-29.

 • Itziar Idiazabal, Estibalitz Amorrortu, Andoni Barreña, Esti Izagirre y Belen Uranga (2008). "Mother Tongue, Language of Immersion. What can the School do to Revitalize Minorized Languages?" XII Conference of the Foundation for Endangered Languages. 25-27, sept. 2008. Fryske Akademy: Ljouwert/Leeuwarden.

 • Belen Uranga, Ane Ortega A. (2006): "La gestion de la diversite linguistique: Le cas du Pays Basque". Conférence LINGUAPAX Afrika Langues, Diversité Culturelle Et Paix En Afrique. 2006ko abenduak 12-13. Yaoundé. Cameroun.2006, December, 12-13. Yaoundé, Cameroun

 • Andoni Barreña (2006): "Transmisión y uso de las lenguas de América". I Congreso Internacional de Lenguas y Literaturas Indoamericanas. XII Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche. Universidad de la Frontera. Temuco, Chile. 2006ko urriak 16-20.

 • Itziar Idiazabal (2006):"Through bilingualism to multilingualism (basque project)" Conference on Regional and Minority Languages in Education Systems (Hitzaldi konbidatua). Bruselas, 2006 (apirilak 27-28)

 • Barreña, A.; Uranga, B.; Amorrortu, E.; Izagirre, E.; Ortega, A. (2006): "Transmisión y uso de las lenguas: nuevos datos para un diagnóstico de la diversidad lingüística". VII Congrés de Lingüística General, Barcelona, 2006ko apirilak 18-21.

 • Amorrortu, E.; Barreña, A.; Izagirre, E.; Idiazabal, I.; Uranga, B. (2004): What do Linguistic Communities Think about the Official Recognition of their Languages?. Eighth FEL Conference. Barcelona, 2004ko urriak 1-3.