IKERKETA TALDEAK

Micaela Portilla Ikerguneak 2016ko azaroan zabaldu zituen ateak eta orain eraikinean lanean diharduten ikertzaileen taldeak Euskal Unibertsitate Sistemaren baitakoak dira, "Gizarte Zientziak eta Zientzia Juridikoak" eta "Artea eta Giza Zientziak" arloetan.

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGADOR/A PRINCIPAL WEB DEL GRUPO

Euskal Herria, Europa eta Amerika: Lotura eta Harreman Atlantiarrak/

País Vasco, Europa y América: Vínculos y Relaciones Atlánticas

Ana de Zaballa http://www.paisvascoyamerica.eu/
PSIKOR Arantzazu Rodriguez http://www.psikor.es

ITZULIK
TRALIMA

Itzulpena, Literatura eta Ikus-entzunezkoak/

Traducción, Literatura y Medios Audiovisuales/

Translation, Literature and Audiovisual Media

Raquel Merino

http://www.ehu.eus/tralima/index.html

https://www.ehu.eus/eu/web/tralimaitzulik/home

MHLI

Memoria Historikoa Literatura Iberiarretan/

Memoria Histórica en las Literaturas Ibéricas

Mari Jose Olaziregi http://mhli.net/
Ondare Eraikiari Buruzko Ikerketa Taldea/
Grupo de Investigación en Patrimonio Construido
Agustin Azkarate https://gpac.eus/ondare-eraikiari-buruzko-ikerketa-taldea/
Gizartea, Boterea eta Kultura (XIV-XVIII. mendeak)/
Sociedad, Poder y Cultura (Siglos XIV-XVIII)
Jose Ramón Díaz de Durana https://www.ehu.eus/es/web/sociedad-poder-cultura
Goi Erdi Aroaren eta Erdi Aro Klasikoaren Historia Konparatua/
Historia Comparada de la Alta y Plena Edad Media
Francesca Tinti https://www.ehu.eus/en/web/lemc
Research Group in Heritage and Cultural Landscapes Juan Antonio Quirós https://www.ehu.eus/en/web/culturalheritage
Euskararen Historia eta Hizkuntzalaritza Historikoa eta Gonbaratua/
Historia de la Lengua Vasca y Lingüística Histórico-Comparada
Joaquin Gorrotxategi http://www.ehu.eus/monumenta
High Yield Research Group of Prehistory Alvaro Arrizabalaga  
REWEST
Research in Western American Literature and Culture
David Rio https://www.ehu.eus/es/web/rewest
ELEBILAB
Elebitasunaren Laborategia/
Laboratorio de Bilingüismo
Mª José Ezeizabarrena https://www.ehu.eus/es/web/elebilab
Gogo Elebiduna/
La Mente Bilingüe
Itziar Laka http://www.ehu.eus/HEB/?lang=eu
Language and Speech Maria  del Pilar García Mayo http://www.laslab.org
Hizkuntzalaritza Teorikorako Taldea/
Grupo de Lingüística Teórica
Gorka Elordieta https://hittlinguistics.wixsite.com/hitt