COVID-19, osasuna eta desberdintasun sozialak

COVID-19ren pandemiak eragin handia izan du gure bizitzan. Horregatik, OPIK-tik pandemiaren azterketa ere sartu dugu gure lan-ildoen artean.

COVID-19ren pandemia eta hura kudeatzeko eta kontrolatzeko hartutako neurriak aurretik osasun-arloko desberdintasunak zeuden gizarte-testuinguru batean gertatu dira. Gaixotasunaren garapenak eta haren ondorioek, bai osasunari dagokionez, bai alderdi ekonomiko eta sozialei dagokienez, determinatzaile sozialen banaketa desberdinari erreparatzen dion ikuspegia behar dute, krisi horren eragina ulertzeko, ez bakarrik COVID-19ren gaixotasunari berari dagokionez, baita biztanleriaren osasunari eta bizi-baldintzei dagokienez ere, ikuspegi integralago batetik.

Pandemia kudeatzeko eta kontrolatzeko ezarritako neurriek ezinbestean eragin dute osasunaren mugatzaile sozialetan, eta, beraz, oso garrantzitsua da inpaktu hori aztertzea, gaixotasunak epe labur, ertain eta luzera osasunean izan ditzakeen ondorioak ulertzeko, bai eta gaixotasuna kontrolatzeko eta haren ondorio ekonomiko eta sozialak arintzeko hartu diren politikak ulertzeko ere, etorkizunean krisi horri edo antzeko beste batzuei eman beharreko erantzuna hobetu ahal izateko.

Ikuspegi horretatik, OPIKen hainbat azterlan garatzen ari gara, honako eremu hauetan informazioa eta ebidentzia ematen saiatzeko:

Hemen ezagutu dezakezu azterlanaren informazio guztia.

 

 

 

  • Osasun-arreta ez-presentziala COVID-19 aldian

    Aurrez aurrekoa ez den arretaren aldaketak osasun-arretaren eskuragarritasunean izan dezakeen eraginari eta eskuragarritasunean izan ditzakeen desberdintasunei buruzko balorazioa egiteko, azterlan kualitatibo bat egiten ari da Euskadiren esparruan.

Lehen hurbilketa gisa, artikulu hau argitaratu da:

 

  • Genero-desberdintasunak COVID-19an:

COVID-19ren pandemia ez da axolagabea generoari dagokionez, ez kutsadurei, konplikazioei eta hilkortasunari dagokienez, ezta horien kudeaketari dagokionez ere, oso ezagunak diren genero-desberdintasunak areagotuz. Ildo horretan, honako artikulu hauek argitaratu dira:

Era berean, zenbait hedapen-forotan parte hartu da.