INFORMACION_REGLAMENTO

Araudia

Araudi honen helburua da AZPren II. Prestakuntza Plan Nagusiaren (2014-2017) edukiak aplikatzeko arau zehatzak ezartzea.

Araudiak, Prestakuntza Batzordeak 2014ko otsailaren 24an onartutakoari jarraiki, AZPren Prestakuntza Plan Nagusia aplikatzeko irizpide orokorrak ezarriko ditugu, objektibotasun, gardentasun eta aukera-berdintasunaren printzipioak betez, AZPak ikastaroak egiteko eta diru-laguntzak jasotzeko aukerari dagokionez.

Oharra: II. AZPkoen Prestakuntza Arautegiak bere 6.4.1. puntuan jartzen du banakako laguntzak aurkezteko epea dagokion DEIALDIAN ezarriko dela, ebazpen bitartez. Beraz, aurreko urteetan ez bezala, aurten banakako laguntzak eskatzeko deialdi bat egingo da, non aurkezteko epeak eta gainontzeko baldintzak ezarriko diren. Deialdi hori EHUtaulan argitaratuko da eta ondoren Unibertsitateko web orrian ere eskuragarri egongo da.