DOKUMENTAZIOA

SGIker zerbitzuen memoriak

UPV/EHUko estamentu eta batzorde instituzionalek berraztertu eta onartu egin behar dituzte SGIker Ikerkuntzarako Zerbitzu Orokorren jarduera guztiak. Gure jarduera eta zerbitzuetan urtero lortutako emaitzak jakinarazteko, urteko jardueren memoriak eta urtetik urterako bilakaerari buruzko beste zenbait memoria argitaratzen ditugu.
Gune hau SGIker zerbitzuek zenbait alditan lortutako emaitzak eta gauzatutako jarduera zientifiko-teknikoak hedatzeko eta dibulgatzeko erabiliko dugu.