X IZPIEN BIDEZKO ESPEKTROSKOPIA FOTOELEKTRONIKOA (XPS)

Tresnak

X izpien bidezko espektroskopia fotoelektronikorako (XPS) SPECS sistema, elementu hauek barne hartzen dituena:

  • Phoibos 150 1D-DLD energia analizatzailea, eremu baxuetatik (mikrak) eremu altuetarako (milimetroak) laginak analizatzea ahalbidetzen duena.
  • Focus 500 erradiazio monokromatiko iturria, Al/Ag anodo dualarekin, 400 W (aluminioarentzat) eta 600 W (zilarrarentzat) arteko potentziekin lan egitea ahalbidetzen duena, sentikortasuna eta analisi denbora hobetzeko.
  • Doitasun handiko MCU-8 lagin manipulatzailea, x, y eta z norabideetarako mugimendu linealak eta errotazio azimutalak eta polarrak egitea ahalbidetzen duena, bereizmen angeluardun analisiak egiteko. 800ºC-ra arteko berotze sistema eta hozte sistema barne hartzen ditu.
  • Garbiketa eta Ar+ ioi bonbardaketaren bidezko sakontasun profilak gauzatzeko kanoi ionikoa (IQE 12/38), 10 x 10 mm2 arteko ekortze eremuarekin.
  • Lagin ez eroaleetan kargak orekatzeko elektroi iturria (FG 15/40).
  • Auger espektroskopia egiteko elektroi iturria (EQ 22/35), baita SEM eta SAM ere.
  • Bigarren mailako elektroiak detektatzeko SED-200 sistema.